Skanska Facilities Management genomför förändringar i organisationen i Östergötland

På grund av en minskad orderingång och förändrade arbetssätt har det uppstått en övertalighet vilket innebär att 53 personer kommer att varslas. De som berörs arbetar vid den enhet som tillhandahåller service till landstinget i Östergötland och som också levererar tjänster till ett antal kunder utanför landstinget. Servicen åt landstinget kommer att drivas vidare på oförändrad nivå.

2004 övertog Skanska Facilities Management driften av bland annat städning, vaktmästeri, kök, restaurang och repro på sjukhusen i Linköping, Norrköping och Finspång. I verksamheten ingick även servicetjänster till ett antal kunder utanför landstinget och det är i den delen av verksamheten som orderingången har minskat. Skanska Facilities Management ingick tidigare i Skanska men har nu nya ägare och är under namnändring. – Vi beklagar att vi måste lägga ett varsel och vi fokuserar nu på att ta hand om våra medarbetare på bästa sätt, säger Mats Sundbom, affärsenhetschef Skanska Facilities Management. Varslet omfattar medarbetare vid Skanska Facilities Managements verksamhet på sjukhusen i Norrköping, Linköping och Finspång. Medarbetarna har informerats vid möten på arbetsplatserna och varslet har lämnats in till Länsarbetsnämnden. Fackliga förhandlingar har inletts. För ytterligare information kontakta: Mats Sundbom, affärsenhetschef Skanska Facilities Management, tel: 073-410 16 00