Coor Service Management i samarbete med ICA

Efter en upphandling har dagligvarukoncernen ICA valt Coor Service Management som sin nya serviceleverantör. Avtalet löper över tre år och innebär leverans av service till ICA:s större kontor och logistikanläggningar i hela Sverige.

Avtalet, som är värt ca 150 MSEK, omfattar drift och utveckling av fastighets- och arbetsplatsservice till 19 anläggningar. – En viktig del i vårt uppdrag är att ta ett helhetsgrepp om ICAs internservice och utveckla den. Vi ser fram emot att få genomföra arbetet i nära samarbete med ICA, säger Staffan Ebenfelt, Affärsområdeschef på Coor Service Management. Samarbetet innebär att Coor kommer att rekrytera ett fyrtiotal nya medarbetare. – Vi har genomfört en omfattande upphandling för att få en serviceleverans som möter våra behov. Avgörande för vårt val av Coor var deras strategiska kompetens och fokus på proaktivitet, flexibilitet och effektivitet, säger Susanne Stenman, inköpsansvarig på ICA. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2007 förutom för ett fåtal nya anläggningar, där leveransen startar den 14 augusti.