Coor Service Management tecknar avtal med Locum AB

Coor Service Management har tecknat ett 4-årigt avtal med Locum AB. Avtalet innebär leverans av vaktmästeritjänster på Löwenströmska sjukhuset och Jakobsbergs sjukhus, samt option på Sollentuna sjukhus.

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,2 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting. Avtalet är värt ca 10 MSEK.

- Avtalet innebär att Coor Service Management etablerar sig inom offentlig sektor i Stockholmsregionen, och kan använda den kompetens inom sjukhusrelaterad service som vi har upparbetat i Östergötland Läns Landsting, säger Mats Sundbom, Affärsenhetschef på Coor Service Management.

Avtalet innebär att Coor levererar vaktmästeritjänster och receptionstjänster till Löwenströmska sjukhuset och Jakobsbergs sjukhus samt option på leverans av samma tjänster till Sollentuna sjukhus.

- Vi samordnar och köper i konkurrens olika servicetjänster till våra hyresgäster. Detta för att de ska kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet, säger Locums fastighetschef Eva Lenngren. Samordningen är även ekonomiskt lönsam för hyresgästerna.

För ytterligare information kontakta:

Mats Sundbom, Affärsenhetschef Coor Service Management, telefon: 0734-10 16 00
Åsvor Brynnel, Kommunikationschef Coor Service Management telefon: 070-600 73 21
Eva Lenngren, Fastighetschef Locum telefon: 08-690 73 04