Coor Service Management vinner stort uppdrag inom nukleär industri

Coor Service Management har tecknat ett avtal med Ringhals AB Vattenfall om service i anslutning till kärnkraftsanläggningen Ringhals i Halland. Avtalet innebär att Coor leder, samordnar och levererar tjänster till ett värde av drygt 150 MSEK per år.

I hård konkurrens har Coor Service Management vunnit uppdraget att leverera service till Vattenfalls kärnkraftsanläggning Ringhals i Halland. Uppdraget innebär att Coor ska ansvara för ett 50-tal olika tjänster inom produktionsservice, t.ex. sanering och dekontaminering, teknisk isolering, brandskydd och hantering av känsligt avfall. Uppdraget omfattar även fastighetsservice (exempelvis avfallshantering, byggservice och skötsel av utomhusmiljö) samt arbetsplatsservice (exempelvis lokalvård, konferensservice och projektadministration).

- Vi är stolta över det utökade förtroendet att utvidga och framförallt utveckla serviceleveransen till Ringhals. Vårt uppdrag blir att i nära samarbete med kunden ta fram ett nytt servicekoncept i syfte att fastställa långsiktiga mål och förbättra Ringhals möjligheter att enkelt styra och anpassa sitt servicebehov – allt eftersom verksamhetens krav förändras och med noggrann uppföljning av kostnadsutvecklingen. Uppdraget är en möjlighet för oss att fortsätta vår expansion inom nukleär industri, säger Jan Bjerler, chef för Affärsenhet Nukleär & Industriell Sektor på Coor Service Management.

Avtalet startar med en inrangering under 2007 och löper till 2013-12-31. Uppdraget kommer att utföras med Coors nuvarande personal på Ringhals som bas i kombination med underentreprenörer.