Nytt uppdrag om fastighetsservice i World Trade Center

Coor Service Management får utökat uppdrag från tjänstepen-sionsföretaget Alecta vilket innebär att Coor sköter den tekniska förvaltningen av World Trade Center i Stockholm från och med maj.

Fastigheten, som omfattar totalt 47 000 kvm, är belägen mitt i Stockholm city och en av Sveriges mest kända prestigefastigheter.

- Vi är givetvis stolta över att få sköta den tekniska förvaltningen av en så välkänd och prestigefylld fastighet. Vi ser fram emot uppgiften att i nära samarbete med Alecta utveckla fastighetsservicen för World Trade Center säger Patrik Jonasson, chef för affärsenhet Fastighet på Coor Service Management.

Alecta är en av Sveriges största fastighetsägare med ett totalt fastighetsbestånd om ca 1 100 000 kvm. Coor Service Management har uppdraget att sköta och utveckla den tekniska förvaltningen av Alectas bestånd i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö vilket omfattar cirka 600 000 kvm. Uppdraget gäller från och med maj 2007.