Coor ökar sitt nationella fokus i de nordiska länderna

Coor Service Management genomför en organisations-förändring som innebär mer renodlade koncernstaber och tydligare landsorganisationer. Syftet är att bättre kunna ta tillvara de olika tillväxtmöjligheter som finns i de nordiska länderna.

Den nordiska marknaden för integrerade helhetslösningar är fortsatt stark med en förväntad tillväxt på 15 procent per år under den närmaste treårsperioden.
– I en marknad i förändring är det viktigt att ständigt anpassa sin verksamhet. Förändringarna ger oss landsorganisationer som fullt ut kan ta tillvara på förutsättningarna på varje marknad, säger Mats Jönsson, koncernchef och VD på Coor Service Management.
Marknadsförutsättningarna i de olika länderna skiljer sig åt. De nordiska länderna är olika mogna och har olika inköpsmönster. Även kunderna på de olika marknaderna skiljer sig åt vad gäller krav och behov.
– Genom att skapa tydligare och starkare landsorganisationer kan vi på ett tydligare sätt kan anpassa vår leverans efter kundernas behov, avslutar Mats.
Inga förändringar sker i koncernledningen. Den nya organisationen är fackligt förhandlad och träder i kraft den 1 februari.