Coor Service Management gör strategiskt förvärv inom produktionsservice

Coor Service Management förvärvar GR Sanering med huvudkontor i Hofors. Affären innebär att Coor ytterligare stärker sin kompetens inom området produktionsservice.

GR Sanering utför och erbjuder alla typer av produktionsrelaterade servicetjänster t ex rengöring, sanering och avfallshantering till främst stål- och pappersindustrin. Bolaget omsätter 150 MSEK per år och har 130 anställda.

- GR Sanering är ett mycket välskött servicebolag med en attraktiv kundportfölj, som vi gärna vill vara med och utveckla. Genom förvärvet stärker vi oss också ytterligare inom området produktionsnära service som är ett av våra strategiskt viktiga områden och som vi har en uttalad ambition att växa inom, säger Staffan Ebenfelt, VD i Coor Service Management AB i Sverige.

- Vi är två parter som sökt oss till varandra. GR Sanering får nu möjlighet att utvecklas ytterligare och Coor breddar sin leverans och utökar sin kompetens inom sanering och industrirengöring, säger Roger Hydén, VD i GR Sanering.

Förvärvet är villkorat av ett godkännande från Konkurrensverket och parterna beräknar att affären är slutförd den 1 november.