Coor Service Management tecknar avtal med Sandvik

Efter en omfattande upphandlingsprocess tecknar verkstads-koncernen Sandvik ett 5-årigt avtal med Coor Service Management. Avtalet, som totalt sett är värt uppskattningsvis mellan 350-400 MSEK, innebär att Coor tar ett helhetsansvar för serviceleveransen inom ett av Sveriges största industriområden, Sandviks industriområde i Sandviken.

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden. Under hösten 2008 har Sandvik genomfört en omfattande upphandling av fastighets- och ar-betsplatsservice till sitt drygt 2 600 000 kvm stora industriområde i Sandvi-ken.

- Vi är otroligt glada över detta nya uppdrag. Vi har en uttalad ambition att växa inom tillverkningsindustrin, och tolkar förtroendet från Sandvik som ett kvitto på att vi har ett konkurrenskraftigt och starkt erbjudande mot detta segment. Nu ser vi fram emot uppgiften att i nära samarbete med Sandviks FM-enhet leverera och utveckla servicen så att den stödjer deras verksamhet optimalt, säger Staffan Ebenfelt, Sverigechef på Coor Service Management.

Det nya avtalet med Coor börjar gälla den 1 februari 2009. Genom avtalet tar Coor ett huvudansvar för skötsel och utveckling av samtliga fastigheter och utemiljön på området samt internservice till de drygt 5 000 anställda i Sandviks industriområde. Exempel på tjänster som omfattas är byggnadsunderhåll, avfallshantering, bevakning, lokalvård, lunchrestauranger, telefoni, reception och intern posthantering.