Coor Service Management tecknar omfattande skandinaviskt avtal med SAS

Coor Service Management blir helhetsleverantör av service till SAS AB i Danmark, Norge och Sverige.

Coor har tecknat ett omfattande femårigt avtal om att samordna, utveckla och leverera servicetjänster till bolagen inom SAS i Norge, Danmark och Sverige. Avtalet motsvarar ett totalt värde av 1 750 MSEK och börjar gälla från och med den 2 juni. Serviceleveransen är bred och omfattar såväl fas-tighets-, produktions- som arbetsplatsrelaterade tjänster, som till exempel konferensservice, reception, byggnadsunderhåll, energi och projekt.
- Det här är ett prestigeuppdrag för Coor och vi är mycket glada och stolta över det förtroende som SAS ger oss. En viktig del i vårt uppdrag är att ta ett helhetsgrepp om och utveckla SAS verksamhetsnära service i hela Skandinavien. Vi ser verkligen fram emot att få göra det i nära samarbete med SAS, säger Mats Jönsson, VD och koncernchef för Coor Service Manage-ment.
Drygt 130 personer inom SAS Facility Management i Norge, Danmark och Sverige går över till Coor.
- Affären är helt i linje med SAS strategi, att renodla verksamhe-ten och öka fokuseringen på kärnverksamheten. Coor framstod tidigt som ett bra val av serviceleverantör och vi ser nu fram emot ett långsiktigt strategiskt samarbete med fokus på kvalitet och utveckling, säger Bjørn Frivold, VD SAS Facility Manage-ment Sweden AB.