Nokia utökar sitt engagemang med Coor till att omfatta fastighetsservice på Nokias danska huvudkontor

Coor Service Management har per den 1 april övertagit ansvaret för fastighets-service på Nokias huvudkontor i Köpenhamn. Avtalet löper i 3 år och innebär, att Coor nu sköter största delen av den interna servicen för Nokia i Danmark, vilket omfattar arbetsplatsservice och fastighetsservice/teknisk drift.

Framöver kommer det att vara Coors anställda, som handhar servicetjänster på Nokias Köpenhamnskontor inklusive tekniska installationer.

Enligt Jørgen Utzon, VD på Coor Service Management Danmark, stödjer Nokias val Coors ambition att leverera totala kvalitetslösningar av arbetsplatsservice och tekniska servicetjänster samtidigt som det vittnar om ett gott samarbete i Coors existerande le-verans av arbetsplatsservice till Nokia.

För ytterligare information vänligen kontakta

Jørgen Utzon, VD, Coor Service Management Danmark
Telefon: +45 4477 7788
E-post: jorgen.utzon@coor.com