Coor Service Management tecknar partnerskapsavtal med Vasakronan

Coor Service Management (Coor) har tecknat ett fyraårigt partnerskapsavtal med Vasakronan. Avtalet innebär att Coor ges möjlighet att leverera service till Vasakronan och alla deras hyresgäster enligt ett koncept som utvecklas av parterna i samarbete.

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 73 MdSEK. I syfte att skapa mervärde för sina hyresgäster har Vasakronan i samarbete med Coor Service Management utvecklat ett nytt servicekoncept till Vasakronans hyresgäster. Partnerskapsavtalet innebär att Coor får möjlighet att leverera de tjänster som ingår i konceptet till Vasakronans hyresgäster över hela landet. Avtalet innebär också att Coor ska utveckla och leverera fastighetsgemensamma tjänster till Vasakronan. - Vi är otroligt glada över detta samarbete med Vasakronan, som ger oss möjlighet att erbjuda arbetsplatsservice till alla deras hyresgäster. Det nya konceptet är kostnadseffektivt och bra, och vår stora förhoppning är att det ska vara till nytta både för Vasakronan och för deras hyresgäster, säger Hans Josefsson, affärsenhetschef på Coor. - För våra hyresgäster innebär samarbetet att de får tillgång till prisvärda servicetjänster av hög kvalitet. Tjänsterna har paketerats i olika nivåer, där priser och villkor redan är förhandlade. Allt för att det ska vara lätt och smidigt att beställa – och för att ge våra kunder ett tydligt mervärde, säger Åsa Almquist, chef kundtjänst, service och koncept på Vasakronan.