Coor får banbrytande uppdrag om att leverera servicetjänster till Nya Karolinska Solna till år 2040

Coor Service Management (Coor) har fått i uppdrag att utveckla och leverera fastighets- och arbetsplatsservice (FM-tjänster) till Nya Karolinska Solna (NKS). Uppdraget gäller till och med år 2040, vilket är rekordlångt och innebär ett sammanlagt kontraktsvärde på cirka 7,4 MdSEK.

NKS* kommer att bli ett av världens ledande sjukhus och kommer att byggas i Solna. Beställaren, Stockholms Läns Landsting, har upphandlat finansiering, konstruktion och bygg samt drift och underhåll under 30 år som ett s.k. OPS-projekt (offentlig-privat samverkan). OPS-projektet har genom ett tilldelningsbeslut vunnits av ett konsortium bestående av Skanska och Innisfree och med Coor som exklusiv serviceleverantör. Avtalet träder i kraft när det undertecknas efter sedvanlig prövotid, och löper sedan fram till år 2040.

- Detta är en stor dag. Med det nya Karolinska i Solna tar vi ett stort steg in i framtidens sjukvård. Vi har tecknat ett långsiktigt avtal som minimerar risker för förseningar och fördyringar för skattebetalarna. Det ger landstinget och skattebetalarna största möjliga trygghet, säger Catharina Elmsäter-Svärd (M), landstingsstyrelsens ordförande och finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Coors uppdrag blir att ansvara för koordinering, utveckling och leverans av ett flertal fastighets- och arbetsplatsrelaterade servicetjänster (FM-tjänster) under avtalsperioden. Exempel på tjänster som ska levereras är drift och underhåll av fastigheterna, säkerhetslösningar/bevakning, energitjänster, parkeringstjänster, lokalvård, logistik, personalmatsalar, posthantering, konferensservice och kundtjänst/helpdesk. All sjukvård i det nya sjukhuset kommer liksom tidigare att utföras av landstinget.

För att matcha NKS tydliga miljöprofil kommer tjänsterna att utformas så att de uppfyller de högsta kraven enligt miljöstandarden Coor Green Services**, vilket säkerställer att servicetjänsterna ger upphov till minsta möjliga miljöpåverkan.

- Det här är det mest banbrytande och principiellt viktiga avtal som har tecknats i vår bransch på över tio år. Att vi kan vara med och påverka byggnationen tillsammans med den långa avtalstiden gör att vi kan planera vår leverans och fatta mer långsiktiga beslut än normalt. För det nya sjukhuset och sjukvården kommer det att ge en mycket kostnadseffektiv, kvalitetssäker och miljövänlig serviceleverans under hela kontraktsperioden, säger Mats Jönsson, VD och koncernchef på Coor Service Management.

Från och med 2012 kommer Coor att börja leverera fastighets- och arbetsplatsrelaterade tjänster som när NKS är i full drift motsvarar en årsvolym på cirka 300 MSEK per år. Det totala kontraktsvärdet över hela perioden beräknas till 7 400 MSEK. Coor räknar med att framöver anställa cirka 250 personer i leveransen till det nya sjukhuset.

- Vi har jobbat hårt för det här uppdraget, och är otroligt glada över tilldelningsbeslutet. Vår målsättning är att i nära samarbete med övriga inblandade säkerställa att Stockholms Läns Landsting får en serviceleverans som stödjer vården och det nya sjukhuset på bästa sätt, säger Ulf Wretskog, vice VD på Coor Service Management i Sverige och ansvarig för förhandlingarna.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Wretskog Vice VD, Coor Service Management i Sverige
+46 8 553 959 40, ulf.wretskog@coor.com

Åsvor Brynnel Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 8 553 954 04, asvor.brynnel@coor.com

Caroline Karlsson Pressekreterare för Catharina Elmsäter-Svärd (M)
+46 70 737 41 26, caroline.karlsson@politik.sll.se

Tomas Philipp Kommunikationschef, Nya Karolinska Solna-förvaltningen
+46 70 737 60 60, tomas.philipp@sll.se

Peter Gimbe Presschef, Skanska AB
+46 10 448 88 38, peter.gimbe@skanska.se

Inbjudan till presskonferens och informationsmöte

Stockholms Läns Landsting, Skanska och Coor presenterar dagens beslut och projektet Nya Karolinska Solna vid följande möten:

Presskonferens för media, tisdag 4 maj 2010 kl 15.45 i Landstingshuset (Stockholmssalen) Hantverkargatan 45, Stockholm. På presskonferensen medverkar bl a landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd (M) och Stig Nyman (KD), Johan Karlström (VD och koncernchef Skanska) och Mats Jönsson (VD och koncernchef Coor Service Management).

Fördjupat informationsmöte för media och finansmarknad, onsdag 5 maj kl 08.30 i Landstingshuset (Stockholmssalen), Hantverkargatan 45, Stockholm. På mötet medverkar bl a företrädare för Stockholms Läns Landsting, Mats Jönsson (VD och koncernchef på Coor Service Management), Johan Karlström (Skanskas VD och koncernchef) med flera.

* Nya Karolinska Solna (NKS) kommer att bli ett sjukhus i världsklass som kommer att bedriva specialiserad och högspecialiserad vård samt forskning och utbildning. Sjukhuset kommer att byggas i Solna Stad. Byggarbetet planeras starta under sommaren 2010 och ambitionen är att den första patienten beräknas tas emot i december 2015.

För mer information om projektet hänvisas till projektets hemsida www.nyakarolinskasolna.se

** Coor Green Services är ett dynamiskt utvärderingsverktyg som kan appliceras på alla servicetjänster som ingår i leveransen. Verktyget har utvecklats av Coor Service Management, och är branschens mest heltäckande miljöstandard idag. För mer information om Coor Green Services, se www.coor.se