Coor får nytt uppdrag av Linköping City Airport – och breddar verksamheten

Coor Service Management har tecknat ett 3-årigt avtal med Linköping City Airport om att leverera flygplatsdrift på flygplatsen. Ambitionen är att utveckla kostnadseffektiva lösningar bland annat genom att dra nytta av synergier med annan serviceverksamhet i Coor.

Linköping City Airport är ett helägt dotterbolag till SAAB AB och drivs i nära samarbete med Linköpings Kommun. Drygt 80 000 passagerare trafikerar årligen flygplatsen i kommersiell linjefart. Utöver den civila luftfarten är en stor del av verksamheten knuten till den lokala flygindustrin. Avtalet mellan Coor och Linköping City Airport innebär att 35 personer, som idag är anställda hos den nuvarande serviceleverantören, erbjuds anställning på Coor. Avtalet träder i kraft 29 mars 2010. År 2003 inledde Coor ett samarbete med SAAB AB om att leverera arbetsplatsservice och fastighetsservice. Idag omfattar samarbetet flera av SAAB AB:s anläggningar runt om i Sverige. – Det nya avtalet med Linköping City Airport är ett resultat av vårt goda samarbete med SAAB AB. Vi är oerhört stolta och glada över det utökade förtroendet som vi tolkar som ett bevis på att vi har ett bra och konkurrenskraftigt erbjudande, säger Staffan Ebenfelt vd för Coor i Sverige. I Coors uppdrag ingår trafikant- och expeditionstjänst, fälttjänst, ramptjänst, säkerhetskontroll, flygdrivmedelstjänst och flygplatsräddningstjänst. Ambitionen är att utveckla kostnadseffektiva lösningar bland annat genom att dra nytta av synergier med annan serviceverksamhet i Coor. – Vi ser fram emot att arbeta med Coor som leverantör av flygplatstjänster, och är övertygade om att de kommer att förse oss med en effektiv och driftsäker organisation, säger Torbjörn Mortensen, VD och flygplatschef för Linköping City Airport. Linköping City Airport är en internationell citynära flygplats som med flygbolagen KLM och Nextjet erbjuder dagliga förbindelser till Amsterdam och Köpenhamn. Linköping City Airport är ett helägt dotterbolag till SAAB AB som också nyttjar flygplatsen för prov- och kontrollflygningar.