Coor Service Management – ny serviceleverantör åt Atlas Copco

I stark konkurrens har Coor Service Management vunnit avtal med Atlas Copco. Avtalet innebär att Coor kommer att leverera arbetsplatsservice till Atlas Copcos nya lokaler med cirka 800 medarbetare i Nacka, Stockholm.

Avtalet med Atlas Copco tecknades efter upphandling i stark konkurrens med andra serviceföretag. Uppdraget innebär att Coor ska leverera och utveckla arbetsplatsservice till Atlas Copcos kontor – som delvis kommer att inhysas i helt nya lokaler i Nacka. Avtalet är värt totalt cirka 21 MSEK och är på tre år.

- Vi är stolta över att Atlas Copco väljer Coor som serviceleverantör efter en konkurrensutsatt upphandling. Det visar att vi kan överföra våra kunders krav på service till skräddarsydda lösningar för varje kund. Vårt åtagande omfattar såväl serviceleverans som uppföljning och utveckling av denna, säger Bengt Håkansson, vice vd för Coor i Sverige.

Serviceleveransen till Atlas Copco kommer främst att utföras av personal i Coor, och av underentreprenörer. Uppdraget kan komma att utökas till fler av Atlas Copcos anläggningar.

Atlas Copco är marknadsledande inom kompressorer, gruv- och anläggningsutrustning samt industriverktyg. Coor anlitas sedan tidigare av flera av Sveriges största företag för att leverera arbetsplats-, fastighets- och industriservice.

För ytterligare information, kontakta:

Bengt Håkansson, Vice vd, Coor Service Management i Sverige
+46 8 553 951 70 bengt.hakansson@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 8 553 954 04 asvor.brynnel@coor.com