Coor Service Management växer kraftigt i Finland genom förvärv av Lujapalvelut Oy

Coor Service Management (Coor) gör en storsatsning i Finland genom att förvärva servicebolaget Lujapalvelut Oy. Affären innebär att Coor stärker sin position som en komplett serviceleverantör inom industriservice- och FM-tjänster med kapacitet att stödja såväl privata bolag som offentlig verksamhet över hela Finland.

Lujapalvelut Oy är ett professionellt servicebolag som erbjuder FM-relaterade tjänster såsom fastighetsförvaltning (building maintenance), lokalvård (cleaning services) och kontorstjänster (office services) till andra företag och offentliga verksamheter. Lujapalvelut Oy har verksamhet främst i Helsingfors, Uleåborg, Vasa, Åbo, Tammerfors och Kuopio, och bland kunderna kan nämnas Finlands järnvägsbolag VR, Senat Fastigheter, Uleåborgs Universitet, YLE och pensionsfonden Varma. Lujapalvelut omsätter cirka 27 mEuro, och antalet anställda uppgår till cirka 500.

Förvärvet innebär att Coor stärker sin position i Finland betydligt och får en årsom-sättning på cirka 50 mEuro och över 850 medarbetare.

- Vi är otroligt glada över denna affär. Lujapalvelut Oy är ett välskött servicebolag med hög kompetens som ger oss den styrka och geografiska täckning vi behöver. Nu ska vi fortsätta utveckla vår finska verksamhet med ambitionen att erbjuda finskt näringsliv och offentlig sektor bra och värdeadderande servicetjänster. Målsättningen är att bli ett av de ledande servicebolagen även här i Finland, säger Ulf Wretskog, VD för Coor i Finland.

Förvärvet träder i kraft efter godkännande av konkurrensmyndigheten.

- I Coor har vi hittat en industriell ägare som kommer att kunna fortsätta utveckla Lujapalveluts verksamhet, kunder och medarbetare på ett bra sätt. Bolagen har samma höga ambition och verksamheter som kompletterar och stärker varandra på ett bra sätt, säger Juuso Kivinen, partner i Sponsor Capitals, huvudägare i Lujapal-velut Oy.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.

För ytterligare information, kontakta

Ulf Wretskog Vd Coor Service Management I Finland
+358 50 590 22 93 ulf.wretskog@coor.com

Åsvor Brynnel Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 8 553 954 04 asvor.brynnel@coor.co

Juuso Kivinen Partner, Sponsor Capital Oy
+358 50 521 1444 juuso.kivinen@sponsor.fi