Ny styrelseledamot i Coor Service Management

Søren Christensen utses till ny ordinarie ledamot och ägarrepre-sentant i Coor Service Managements styrelse.

Vid en extra bolagsstämma den 14 februari utsågs Søren Christensen (Cinven) till ordinarie ledamot i Coor Service Managements styrelse. Christensen ersätter Magnus Hildingsson som ägarrepresentant.

Søren Christensen, född 1971, ansvarar för nordiska affärer på Cinven Ltd. och är medlem i Cinvens finansieringsgrupp. Søren Christensen har en examen i ekonomi och matematik och en magisterexamen i finansiering och redovisning från Handelshögskolan i Köpenhamn.

Förutom Søren Christensen består styrelsen i Coor Service Management av Anders Narvinger (ordförande), Brian Linden (ägarrepresentant), Mats Jönsson (VD Coor Service Management) och Bernt Magnusson samt arbetstagar-representanter.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jönsson, Vd och Koncernchef, Coor Service Management,
+46 8 553 950 50 mats.jonsson@coor.com

Åsvor Bynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management,
+ 46 8 553 954 04 asvor.brynnel@coor.com