Skanska utsett till Årets Miljöstjärna för gröna servicetjänster

Årets Miljöstjärna ges till Skanska i Solna för sitt engagemang för miljövänliga servicetjänster. Priset delas ut av Coor Service Management och är det första priset i världen för miljövänliga servicetjänster som utförs till företag och offentlig verksamhet.

Coor har för första gången miljögranskat de servicetjänster Coor utför till olika kunder i Norden. Miljögranskning har gjorts med hjälp av miljöverktyget Coor Green Services. Coor har som ett led i miljöarbetet även instiftat ett nytt pris: Årets Miljöstjärna som delas ut till den kund i Sverige som ut-märker sig i arbetet med mer långsiktigt hållbara servicetjänster. Årets Miljöstjärna är det första heltäckande miljöpriset i servicesektorn.

- Vi är stolta över att i år kunna utse Skanska till Årets Miljöstjärna. Skanska är ett utmärkt exempel på en kund med uttalat höga miljöambitioner som också lever upp till sina mål. Huvudkontoret i Solna är ett av de kontor som även uppnådde miljömärkning på guldnivå, säger Staffan Ebenfelt, vd för Coor i Sverige.

Priset Årets Miljöstjärna delades ut på idag den 13 maj på Westmanska palatset i Stockholm. Priset består av en prissumma till en valfri miljöorga-nisation. Skanska har valt att skänka pengarna till Friluftsfrämjandet.

Om Coor Green Services

Coor har utvecklat ett utvärderingsverktyg som kartlägger servicetjänsternas miljöpåverkan. En låg miljöpåverkan resulterar i att servicetjänsterna blir miljömärkta. För att servicetjänsterna ska kvalificera sig för miljömärkning ställs betydligt större krav än de lagstadgade. Miljömärkningen finns på två nivåer: Coor Green Services Gold och Coor Green Services Silver. Under 2010 utvärderade Coor servicetjänster till 120 kontor och fastigheter. Av dessa uppnådde 5 anläggningar guldnivå och 51 anläggningar silvernivå. Skanska i Solna är ett av de kontor som uppnått miljömärkningen guld.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.

För ytterligare information, kontakta:

Åsvor Brynnel Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 70 600 73 21 asvor.brynnel@coor.com

Magdalena Aspengren Miljö- och kvalitetsansvarig, Coor Service Management
+ 46 553 959 05 magdana.aspengren@coor.com