Volvo Aero väljer Coor Service Management

Coor Service Management har tecknat ett nytt 3-årigt avtal med Volvo Aero. Avtalet, som är värt cirka 240 MSEK, innebär att Coor fortsätter att leverera och utveckla ett stort antal verksamhetsstödjande servicetjänster till Volvo Aero i Trollhättan.

Volvo Aero är ett helägt dotterbolag till AB Volvo. Volvo Aero utvecklar och tillverkar komponenter till flygplans- och raketmotorer i samarbete med världens ledande flygindustrier. Coor levererar idag flera tjänster till Volvo Aero inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och industriservice.

I samband med att det tidsbegränsade avtalet för sex tjänsteområden snart löper ut väljer Volvo Aero att teckna ett nytt 3-årigt avtal med Coor. De tjänsteområden som omfattas är processervice, transportservice, truckservice, dokumentservice, förrådsservice och brand. Samtidigt utökas samarbetet med Volvo Aero genom att Coor tar ett större ansvar inom förrådsverksamheten.

- Vi är mycket glada över det nya avtalet med Volvo Aero. Att vi nu också får ta ett större ansvar inom förrådsverksamheten tolkar vi som ett kvitto på att vår leverans håller en hög kvalitet. Vår uppgift blir nu att tillsammans med Volvo Aero fortsätta att utveckla och effektivisera tjänsterna i leveransen, säger Björn Oeftiger, kontraktschef på Coor.

Det nya avtalet träder i kraft år 2012.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.

För ytterligare information, kontakta:

Björn Oeftiger, Kontraktschef, Coor Service Management,
+46 8 553 950 60, bjorn.oeftiger@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management,
+46 70 600 73 21, asvor.brynnel@coor.com