Coor levererar produktionsutrustning till motorfabrik

Produktionen av en ny motortyp hos en av våra större kunder kräver att deras produktionsline byggs om. Coor ska leverera en ny robotcell som är en del i hanteringen av motorblocket.

Vi fick ordern i juli och projektet har löpt på sedan dess. Nu är vi drifttagningsfasen där kunden besöker oss och inspekterar utrustningen i våra lokaler där den först monteras och testkörs.

För 15 år sedan levererade Coor ett liknande transportsystem till samma kund och det har varit i drift konstant utan underhåll sedan dess. En avgörande faktor för kunden i valet av leverantör och ett gott betyg på Coors utrustning.

Robotcellen hanterar ett buffertlager på 160 enheter som i det här fallet är olika typer av motorblock. För att robotcellen ska kunna hålla reda på de olika motortyperna är de försedda med en ID-tag som läses av innan motorn når robotcellen.

Dessutom levererar Coor andra delar till produktionslinen för motorblocket. Motorblocket fraktas på totalt över 100 meter med Coor utrustning på rullbanor som innehåller c:a 3000 rullar, 3000 lager, 1500 axlar och ett 70-tal a-syncronmotorer och servomotorer.

Till detta kommer ytterligare två stycken robotceller, där samma kund har behov av kapacitetsökning och automatisering.