Coor Service Management varslar om övertalighet av 33 medarbetare

Med anledning av att en av bolagets större kunder har valt att göra en ny upphandling av den serviceverksamhet som Coor idag bedriver hos kunden måste Coor varsla om en övertalighet motsvarande 33 tjänster. Ytterligare information kring förändringarna kan inte lämnas förrän upphandlingen är avslutad.

– Vi har under flera år haft ett mycket gott samarbete med kunden. I samband med att nuvarande avtal löper ut har dock kunden valt att se över sitt servicebehov och göra en ny upphandling. Coor kommer självklart att delta i upphandlingen, men eftersom avtalssituationen för närvarande är oklar måste vi tyvärr varsla samtliga medarbetare i det aktuella kontraktet om en övertalighet, säger Staffan Ebenfelt, VD för Coor Service Management i Sverige.

Berörda medarbetare och fackliga parter är informerade om situationen.

– Att lägga ett varsel känns alltid tråkig. Nu fokuserar vi på att göra allt vi kan för att vinna den kommande upphandlingen, samtidigt som vi försöker hantera situationen så bra som möjligt trots en svår situation för våra medarbetare, säger Staffan Ebenfelt.

För ytterligare information, kontakta:

Staffan Ebenfelt VD, Coor i Sverige, +46 8 553 959 95 staffan.enbenfelt@coor.com

Åsvor Brynnel Kommunikationschef Coor, + 46 8 553 954 04 asvor.brynnel@coor.com