Coor varslar om övertalighet av 17 medarbetare i Norrsundet

Coor har beslutat att avveckla sin verksamhet i Norrsundet och flytta verksamheten till Gävle och Sandviken. Bakgrunden är vikande efter-frågan på underhållstjänster i Norrsundet. Flytten av verksamheten innebär att tio tjänstemän flyttar till Coors verksamhet i Gävle och i Sandviken. Avvecklingen i Norrsundet medför tyvärr också en övertalighet av kollektivanställda på 17 medarbetare.

Efterfrågan på underhållstjänster i Norrsundet har minskat kraftigt den senaste tiden. Det är en stor priskonkurrens och Coor har svårt att konkurrera på pris på grund av de geografiska avstånden till kunderna.

Närhet till kunderna är en avgörande faktor för vår fortsatta konkurrenskraft och för att komma närmare kunderna har Coor beslutat att avveckla verk-samheten i Norrsundet och flytta verksamheten till Gävle och Sandviken. Detta innebär att alla tjänstemän (10 medarbetare) i Norrsundet byter tjänsteställe till Gävle och Sandviken.

Tyvärr innebär avvecklingen också en övertalighet på 17 medarbetare i Norrsundet, varav samtliga är kollektivarbetare. Coor har lämnat ett varsel om övertalighet till arbetsförmedlingen och alla medarbetare är informerade om situationen.

– Det är väldigt tråkigt att vi behöver varsla om övertalighet. Vi kommer i så stor utsträckning som möjligt försöka att återanställa berörda medarbetare på andra orter, säger Kim Berghäll, affärsansvarig på Coor.

För ytterligare information, kontakta:

Kim Berghäll Affärsansvarig, Coor i Sverige,
+46 500 917 214, kim.berghall@coor.com

Åsvor Brynnel Kommunikationschef, Coor
+ 46 8 553 954 04, asvor.brynnel@coor.com