SAS väljer Coor som skandinavisk servicepartner igen

Coor ska fortsätta att utveckla och leverera integrerade servicetjänster till SAS i Danmark, Norge och Sverige i ytterligare cirka sex år. Det totala kontraktsvärdet på uppdraget uppgår till minst 1 150 MSEK.

Det nya avtalet innebär att Coor kommer att fortsätta att leverera och utveckla serviceleveransen till SAS 15 000 medarbetare och till bolagets kontor och anläggningar i Skandinavien. Det nya avtalet är på sex år och består av ett fast abonnemang och extra tilläggstjänster och projekt som avropas vid behov.

Under den kommande avtalsperioden kommer Coor att fortsätta att identifiera och genomföra besparingar men även fokusera på att utveckla och harmonisera leverans- och arbetssätt för att skapa en enhetlig skandinavisk kundorienterad serviceleverans.

– Vi är oerhört stolta och glada över att SAS igen väljer Coor som servicepartner. Vi ser det som ett styrkebesked om att vi har ett starkt konkurrenskraftigt erbjudande som adderar ett mervärde till kunden, och att vi har kompetens och kraft att snabbt anpassa tjänsterna efter vår kunds föränderliga behov, säger Mats Jönsson vd och koncernchef för Coor.

Servicetjänsterna levereras till SAS samtliga kontor och anläggningar i Skandinavien med koncentration kring Kastrup, Gardermoen och Arlanda. Serviceleveransen är bred och omfattar såväl fastighets- som arbetsplatsrelaterade tjänster, som till exempel byggnadsunderhåll, energi, säkerhet, reception- och telefonistservice, personalmatsalar och projekt.

– Vi har behov av en servicepartner som är lyhörd och flexibel och som kan anpassa leveransen efter den situation som SAS befinner sig i. Vi har fått ett kostnadseffektivt erbjudande med fortsatt utveckling av leveransen, säger Bjørn Frivold, VD SAS Group Facility Management.

Coor inledde samarbetet med SAS år 2008 då det första avtalet tecknades.

För ytterligare information, kontakta:

Charlotte Almberg, Affärsenhetschef, Coor Service Management
+46 8 553 957 07, charlotte.almberg@coor.com

AnnaCarin Grandin, VD Norge, Coor Service Management
+47 455 00 292, anna-carin.grandin@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 8 553 954 04, asvor.brynnel@coor.com