Stort behov av personal inom AE5

Våra kunder inom AE5 har hög aktivitet och nu nyrekryterar Coor för att kunna möta den ökade efterfrågan.

Den senaste tiden har Coor anställt ett tiotal nya medarbetare inom AE5 och satsar nu på att stärka sin bemanning inom underhållsteknik, elektronikservice, projektledning samt komponentservice.

Under sommaren finns dessutom ett stort tillfälligt behov av personal för montering av produktionsutrustning.

Det är ett bra tillfälle för oss att skapa en god relation med unga människor på arbetsmarknaden, säger Urban Ekmark personalansvarig inom Coor

Kontakta Urban Ekmark personalansvarig inom Coor:
0500 91 70 19, urban.ekmark@coor.com