Coor blir serviceleverantör till Fortum i Sverige och Finland

Coor Service Management och Fortum har tecknat ett ramavtal om att Coor ska leverera integrerade servicetjänster till Fortums kontor och anläggningar i Sverige och Finland. Avtalet består av ett fast abonnemang, med ett sammanlagt värde på cirka 320 MSEK, och tilläggstjänster som beställs efter behov.

Coor Service Management och Fortum har tecknat ett ramavtal om att Coor ska leverera integrerade servicetjänster till Fortums kontor och anläggningar i Sverige och Finland. Avtalet består av ett fast abonnemang, med ett sammanlagt värde på cirka 320 MSEK, och tilläggstjänster som beställs efter behov.

Uppdraget innebär att Coor kommer att ta ett helhetsansvar för att leverera de servicetjänster som Fortum behöver för sina kontorsarbetsplatser, fastigheter och kraftstationer – cirka 200 anläggningar i Sverige och Finland. Bland tjänsterna ingår både arbetsplatsservice och fastighetsservice –
exempelvis växel, reception, postservice, konferensservice, lokalvård och restauranger samt fastighetsunderhåll och tekniska installationer.

- Vi är mycket stolta över att Fortum väljer Coor som serviceleverantör. Vårt uppdrag innebär att vi kommer att harmonisera servicetjänsterna så att de möter Fortums krav på enhetlighet och kvalitet, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef för Coor Service Management.

Avtalet mellan Coor och Fortum består av ett fast abonnemang och extra tilläggstjänster som avropas vid behov. Det fasta abonnemanget har ett sammanlagt värde på cirka 320 MSEK. Avtalet är på fem år och kan därefter förlängas i ytterligare tre år.

– För oss är det viktigt att servicetjänsterna levereras på ett effektivt, enhetligt och strukturerat sätt. Vi har valt Coor som leverantör eftersom vi tror att de har bäst förutsättningar att uppfylla våra krav och önskemål, säger Michael Åslund, Vice President, Corporate Real Estate, Fortum.

Coor kommer att utföra servicetjänsterna med befintliga medarbetare i Coor men kommer också att rekrytera i viss mån. En del tjänster kommer att utföras med hjälp av underentreprenörer.