Coor får nytt uppdrag av GKN Aerospace

Coor Service Management har tecknat ett nytt femårigt avtal med GKN Aerospace i Trollhättan. Avtalet innebär att Coor ska leverera och utveckla tjänsterna arbetsplatsservice, fastighetsunderhåll och industriservice.

GKN Aerospace är en ledande leverantör till den globala flygindustrin, ledare inom tillverkning av komplexa, sammansatta och metalliska flygmotorer, lika inriktad på militära som civila marknaden.

Det totala avtalsvärdet under kontraktsperioden är bedömt till ca 340 MSEK. Samarbetet innebär att Coor fortsatt kommer att leverera tjänster till verksamheten i Trollhättan. Kontraktet gäller från 1 januari 2013.

- Det är mycket glädjande att vi fått fortsatt förtroende att leverera tjänster till den nye ägaren av verksamheten i Trollhättan. Samarbetet med GKN fungerar mycket bra, och efter intensiva förhandlingar har vi tillsammans utvecklat ett nytt avtal, som innebär att vi under de kommande fem åren gemensamt ska utveckla servicetjänsterna, säger affärsenhetschef Thomas Front på Coor.

I avtalet ingår ett stort antal servicetjänster som Coor ska utveckla, koordinera och utföra. Exempel på tjänster som ingår är arbetsplatsservice, fastighetsunderhåll, processunderhåll, förrådshantering, truckunderhåll och interna transporter.