Coor Service Management fortsätter att växa inom energibranschen

Coor Service Management har i dagarna tecknat avtal om nya affärer med kunder inom energibranschen på 11 MSEK.

Coor satsar på att växa inom energibranschen och i dagarna har Coor tecknat nya avtal med kunder inom energibranschen om cirka 11 miljoner kronor. Uppdragen innebär montage och svets av fjärrvärmekulvertar, rör- och elinstallation av fjärrvärmeväxlare, samt ny- och ombyggnation av fjärrkylacentraler. Sedan tidigare utför Coor fjärrvärmeservice och underhåll i flera kraftvärmeverk.

- Coor besitter en specialistkompetens när det gäller underhåll på Kraft och värmeverk och våra nya affärer ligger helt i linje med vår strategi att växa inom energibranschen. Vi stärker kontinuerligt vår position som den ledande aktören i Sverige inom industriservice, säger Urban Sjöström, chef inom Kraft och Värme på Coor Service Management.

Coor Service Management är en av Sveriges ledande aktörer inom industriservice, med stor kompetens inom svensk industri. Vi har den kompetens och de resurser som behövs för att kunna utveckla och stödja flera branscher, till exempel fordons-, tillverknings- stål-, verkstads-, energi- samt pappers- och massaindustrin på bästa sätt. 

För mer information kontakta:

Urban Sjöström, chef på Coor Service Managment, Kraft & Värme
urban.sjostrom@coor.com, tfn: +46 (0)705 88 04 92