Coor varslar om övertalighet i Finspång

Coor Service Management varslar om övertalighet motsvarande 25 tjänster i Finspång. Bakgrunden är minskad efterfrågan på servicetjänster från Coors kunder på orten på grund av lågkonjunkturen.

Coor Service Management varslar om övertalighet motsvarande 25 tjänster i Finspång. Bakgrunden är minskad efterfrågan på servicetjänster från Coors kunder på orten på grund av lågkonjunkturen.

På grund av minskad efterfrågan på servicetjänster från bolagets kunder i Finspång måste Coor anpassa verksamheten och varsla om övertalighet motsvarande 25 tjänster. Varslet berör både kollektivanställda och tjänstemän. Totalt arbetar cirka 315 personer på Coor i Finspång.

– Det är oerhört tråkigt att behöva varsla om övertalighet men vi måste anpassa oss till den rådande marknadssituationen. Nu fokuserar vi på att i så stor utsträckning som möjligt stödja berörda medarbetare samtidigt som vi anstränger oss hårt för att försöka hitta nya uppdrag, säger Jan Carreman, affärsenhetschef på Coor.

Varsel har lämnats till Arbetsförmedlingen och fackliga förhandlingar har inletts.