Coor varslar om övertalighet i Trollhättan

Coor Service Management har beslutat att avveckla sin verksamhet inom maskinflyttar i Trollhättan. Bakgrunden är förändrad efterfrågan från Coors kunder på orten. Avvecklingen medför tyvärr en övertalighet på sju medarbetare.

På grund av minskad efterfrågan på maskinflyttar från bolagets kunder i området i och kring Trollhättan har Coor beslutat att avveckla enheten Maskinflyttar på orten. Detta innebär en övertalighet på 7 medarbetare varav samtliga är kollektivarbetare.

- Det är oerhört tråkigt att behöva varsla om övertalighet men vi måste anpassa oss till den rådande marknadssituationen. Nu fokuserar vi på att i så stor utsträckning som möjligt stödja våra medarbetare och vi gör vad vi kan för att se vilka möjligheter det finns för återanställningar på andra orter, säger Mats-Åke Tunelid, affärsansvarig på Coor.

Coor har lämnat ett varsel om övertalighet till arbetsförmedlingen och fackliga förhandlingar är avslutade. Berörda medarbetare är informerade om situationen.

För ytterligare information kontakta:

Mats-Åke Tunelid
Regionchef, Coor Industriservice
+46 8 553 961 01
mats-ake.tunelid@coor.com