Kemira Kemi AB förlänger avtal med Coor Service Management

Coor Service Management (Coor) har tecknat ett femårigt avtal med Kemira Kemi AB. Avtalet innebär att Coor ska leverera och utveckla ett flertal integrerade FM- och industriservicetjänster till Kemiras anläggning i Helsingborg. Det nya avtalet löper i fem år och det totala avtalsvärdet under kontraktsperioden är bedömt till 500 MSEK.

Kemira Kemi AB ingår i Kemira-koncernen som är ett globalt vattenkemiföretag med över 2 mdr EUR i omsättning. Coor har levererat och utvecklat verksamhetsnära servicetjänster till Kemira Kemi AB sedan 2010. Det nuvarande avtalet löper ut under hösten 2013, men nu är parterna överens om ett fortsatt samarbete i ytterligare fem år. Det nya avtalet innebär att Coor kommer att fortsätta leverera och utveckla industri-, arbetsplats- och fastighetsservice till Kemiras produktionsanläggning i Helsingborg.

- Vi är mycket glada över att få fortsatt förtroende från Kemira. Vi ser detta som ett bevis för att vi har en konkurrenskraftig och bra serviceleverans, som vi ser fram mot att fortsätta utveckla så att den stödjer Kemiras verksamhet på bästa sätt, säger Mats-Åke Tunelid, affärsansvarig på Coor Service Management i Helsingborg.

Bland tjänsterna ingår bland annat teknisk service, projekt och konstruktion, analysservice, säkerhet och lokalvård. Det nya avtalet börjar gälla från den 1 april 2013.