Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Visst kan service vara intelligent!

På Coor menar vi att service i allra högsta grad kan vara intelligent, om målet med servicearbete går ut på att tillföra ett klart och tydligt mervärde till kundernas kärnverksamhet.

Om Coor

SERVICE med IQ

Vår styrka och det som skiljer oss från våra konkurrenter, är vår förmåga att leda och ständigt utveckla och effektivisera tjänster så att de anpassas till våra kunders skiftande utmaningar och behov. Vi kallar det intelligent service - SERVICE med IQ.

SERVICE med IQ är service som tillför ett klart och tydligt värde till våra kunders kärnverksamhet. Det kan handla om att göra om rutinerna för när maskiner ska servas för att öka produktionskapaciteten. Eller att skapa ett nytt system för tvätthanteringen på ett sjukhus, för att kunna ge bättre vård. Eller att lägga om posthanteringsrutinerna på ett sätt som bättre passar kontorspersonalen.

Nyttan med intelligent service

Vad betyder då det här för våra kunder? Jo, vi optimerar ditt verksamhetsstöd så att det supportar din verksamhet på bästa sätt. Vi ger dig en skräddarsydd och flexibel serviceleverans, som enkelt kan skalas upp eller ner i takt med dina behov. Se oss som ett extra kugghjul, eller en extra växel. På sikt hjälper våra servicetjänster ditt företag eller organisation att bli både mer konkurrenskraftig och effektivare. Det låter kanske lite förmätet, men det är ingen slump att branschledande företag som Det Norske Veritas och Volvo Cars finns på vår kundlista. Intelligenta företag och organisationer behöver intelligent service - SERVICE med IQ.
 
AnnaCarin Grandin
Koncernchef


Vi vill prata med dig – kontakta oss här.

Jobba hos Coor

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Tyvärr kan vi inte ta emot ansökningar via formuläret.

Sök istället ditt nya jobb här  ➝

Medarbetare Kajsa | Coor

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef

Vad behöver din organisation för smart service?

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.