Mikael Stöhr - President & CEO | Coor

Visst kan service vara intelligent!

Vi på Coor menar att service i allra högsta grad kan vara intelligent, om målet med servicearbete går ut på att tillföra ett klart och tydligt mervärde till kundernas kärnverksamhet.

Om man kan utveckla servicen på företag och i offentliga verksamheter så att den blir effektivare och så att kunderna får mer tid och pengar över till sin kärnverksamhet, vilket hjälper dem att bli mer konkurrenskraftiga, då är service intelligent, säger Mikael Stöhr, Koncernchef & VD.

SERVICE med IQ

Vår styrka och det som skiljer oss från våra konkurrenter, är vår förmåga att leda och ständigt utveckla och effektivisera tjänster så att de anpassas till våra kunders skiftande utmaningar och behov. Vi kallar det intelligent service - SERVICE med IQ, som skapar unika, flexibla och värdeskapande lösningar.

Vi hjälper våra kunder att få mer tid och pengar över till sin kärn-verksamhet

Mikael Stöhr, VD & Koncernchef, Coor Service Management

SERVICE med IQ är service som tillför ett klart och tydligt värde till våra kunders kärnverksamhet. Det kan handla om att göra om rutinerna för när maskiner ska servas, för att öka produktionskapaciteten. Eller att skapa ett nytt system för tvätthanteringen på ett sjukhus, för att kunna ge bättre vård. Eller att lägga om posthanteringsrutinerna på ett sätt som bättre passar kontorspersonalen.

Nyttan med intelligent service

Vad betyder då det här för våra kunder? Jo, vi optimerar ditt verksamhetsstöd så att det stödjer din verksamhet på bästa sätt. Vi ger dig en skräddarsydd och flexibel serviceleverans, som enkelt kan skalas upp eller ner i takt med din verksamhet. Se oss som ett extra kugghjul, eller en extra växel. På sikt hjälper våra servicetjänster ditt företag eller er organisation att bli både mer konkurrenskraftig och effektivare. Det låter kanske lite förmätet, men det är ingen slump att branschledande företag som AB Volvo, Skanska, Det Norske Veritas, Ericsson och CGI finns på vår kundlista. Intelligenta företag och organisationer behöver intelligent service - SERVICE med IQ.
 
Mikael Stöhr
VD & Koncernchef