Webbinar 2023
– Framtidssäkra arbetsplatsen i en föränderlig värld

Join the Workplace Revolution 2023

Coor har gjort en ny nordisk studie ur både beslutsfattares och medarbetares perspektiv. Läs rapporten som ger insikter, idéer och inspiration på resan mot framtidens arbetsplats.