• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Coors kampanj för arbetsplatssäkerhet: "Jag bryr mig"

I oktober lanserades ”Jag bryr mig” på alla våra siter i Sverige, en intern kampanj med syfte att bygga en säkrare arbetskultur på Coor och hjälpa oss nå vår nollvision gällande arbetsrelaterade skador.

Heart with slogan "Jag bryr mig" ("I care") | Coor

Vi är många som arbetar på Coor och för oss är säkerheten för våra medarbetare, kunder och leverantörer alltid det viktigaste. Som medarbetare på Coor ska det vara säkert att gå till jobbet. Efter en arbetsdag ska våra medarbetare kunna gå hem i exakt lika gott skick som de kom dit.

– Inom Coor har vi en nollvision gällande skador och sjukskrivningar och syftet med kampanjen var att bygga en säkrare arbetskultur. Att bygga en stark kultur kring arbetssäkerhet är inget man gör med bara en kampanj, men vi hoppas att den ska fungera som en katalysator och bidra till att frågor kring arbetssäkerhet blir en naturlig del av alla medarbetares vardag framöver. #jagbryrmig-kampanjen kommer att bli ett årligt inslag i vårt arbete för en säkrare arbetsmiljö, säger Kristina Olsson, hållbarhetschef på Coor i Sverige.

Utöver att utbilda vår organisation inom arbetsmiljö tog Coors hållbarhetsavdelning fram en palett av aktiviteter för kampanjen med fokus på en säkrare arbetsmiljö. Aktiviter som skulle leda till riskobservationer på våra siter som därefter ska kunna åtgärdas. Våra siter kunde välja att genomföra de olika aktiviteterna utefter sina lokala behov och förutsättningar. En hel riskobservationsdag var ett fast inslag för alla siter! Exempel på dessa aktiviteter var riskobservationsanpassade gemba walks, första hjälpen-utbildningar, tipspromenader, bingo och uppmuntrande Post-it-lappar.

"Jag bryr mig" i praktiken: 


På en av våra siter har en grupp medarbetare spelat in en härlig film som de har delat med sig av till Coors övriga organisation, som ett sätt att inspirera andra till att arbeta med arbetsmiljö och säkerhet på ett enkelt sätt: