Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Sök
Arbetsplatsstrategi

Arenan för framtida ledarskap

Ledarskapet behöver anpassas och utvecklas för att passa framtidens arbetsplatser. Vi ser framför oss hybridarbetsplatser - arbetsmiljöer där vi samverkar från olika platser och med hjälp av olika verktyg.

Arbetsplatsstrategi och ledarskap | Coor

En spännande förändring pågår sedan en tid tillbaka och pandemin accelererar både utvecklingen och hur vi ser på arbetslivets olika möjligheter och utmaningar. Att få ihop livspusslet med effektiva arbetstider och flexibla arbetsplatser upplevs helt plötsligt som viktigare när man väljer arbetsgivare än höga löner och personalförmåner.

TEKNIKUTVECKLING, MOBILITET, EFFEKTIVITET – MEN SAKNAS NÅGOT?
Tekniken som möjliggör för oss att arbeta både mobilt och flexibelt har funnits länge. Den fortsätter att utvecklas för att passa vårt moderna samhälle och livsstil.

Men många studier berättar en annan historia. En Leesman-undersökning visar att 1 av 4 inte har någon bra arbetsplats vare sig hemma eller på kontoret, en Gallupstudie att bara 14 % känner sig engagerade i sitt arbete och Försäkringskassans siffror visar ett ökat antal sjukskrivningar direkt kopplade till stress.

Det här pekar på att någonting i arbetslivet är i obalans.

Givet nuvarande teknik- och ledarskap behövs en ny dimension; självledarskapet. Medarbetarna behöver metoder för att leda sig själva i den framtida hybridmiljön. En sådan ledarskapsarena skapar förutsättningar för både en skön teamkänsla och en hälsosam arbetsatmosfär.

DEN NYA ARENAN – ETT SAMSPEL
Den gamla arenan har primärt haft fokus på styrning; på hur chefer ska inspirera, skapa engagemang och bygga starka team. Men för att den nya hybridmiljön ska fungera behöver ledare och medarbetare tillsammans göra investeringar för att nå samma välmående och produktivitet.

Nedan följer några konkreta tips från arbetsplatsstrategen Carina Hörnfeldt Bylund. Hon visar vad vi kan göra för att etablera den nya arenan och för att succesivt arbeta bort gamla destruktiva mönster. Det handlar om att vidareutveckla ledarskap och självledarskap med företagets kultur och värderingar som utgångsläge.

Carina | Coor

 1. Vart ska vi? – Tydliggör kontinuerligt målet för alla inom teamet. Alla ska känna förankring och ha en djup förståelse för vägen till målet. Vi hjälps åt att prioritera och hålla fokus på rätt saker.

 2. Hur tar vi oss dit? – Teamet tar gemensamt och kreativt fram vägen och de olika stegen mot målet. Rita upp, beskriv, diskutera, respektera och var lyhörda mot varandra – ett tryggt team är en av de viktigaste byggstenarna.

 3. När ska det vara klart? – Prata ihop er om förväntningar som finns på när de olika delarna ska vara klara. Stötta varandra i att skapa balans mellan arbete, reflektion och pauser. Respektera och särskilj arbetstid och fritid.

 4. Vilka kunskaper har teamet? – Ledare och medarbetare säkerställer tillsammans att allas kompetenser nyttjas på rätt sätt och att samarbetet sker prestigelöst och respektfullt. Kompetensutveckla vid behov.

 5. Öppenhet mellan ledare och medarbetare – Tillsammans bygger teamet bra förutsättningar att lyckas. Alla har lika mycket ansvar för att initiera kontinuerliga och konstruktiva dialoger där eventuella nya behov lyfts fram. 

 6. Vad är viktigt under tiden? – Följ upp, ha kul, ställ frågor som ger positiva svar och våga göra fel. ”Errare human est – att fela är mänskligt”.

Carina Hörnfeldt Bylund, arbetsplatsstrateg