Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Drönare med infrarött ljus revolutionerar fastighetsbranschen

Det kan ta lång tid innan värme- eller vattenläckage i tak upptäcks. Först när det börjar droppa vatten på tangentbordet kan läckan göra sig till tillkännagiven. Drönare med IR-kameror är en ny och revolutionerande metod för bl.a. takbesiktningar som Coor är först med i Norden. ”Vi hittar alla läckor i ett tak på 40 000 kvm, med centimeterprecision. Det gör du inte med andra metoder.” berättar Morgan Lundberg.

Vår kunskapsbank | Coor

Värmekameror har många användningsområden. För militärt bruk är det inte ovanligt att utrusta helikoptrar med kameror för att lokalisera värmekällor i mörkret. Brandkåren använder dem för att upptäcka dolda ställen där det fortfarande brinner eller för att hitta personer när brandröken är för tät.

Morgan Lundberg är sitechef på Coor och såg ett helt annat användningsområde för värmekameror. Att sätta ihop dem med drönare för att t.ex. upptäcka vattenläckor, vilket helt kan komma att revolutionera hur takbesiktningar görs i framtiden.

Fördelarna med att använda en värmekamera på en drönare

– Genom att montera en IR-kamera på en drönare kan vi upptäcka vatten- och värmeläckage i fastigheter genom att flyga över tak och registrera temperaturavvikelser med centimeterprecision. Metoden är utvecklad för att hitta läckor på fjärrvärmeledningar och har inte testats på fastigheter tidigare. Jag tror att vi är först i Norden, om inte i hela Europa, säger Lundberg.

Resultaten har överträffat alla förväntningar. Att analysera 40 000 kvm tak tar inte mer än två timmar, vilket tidigare gjordes långsamt och omständligt med hjälp av mänskliga ögon och kvalificerade gissningar.

– Vi har fått väldigt bra resultat på de tre flygningar vi har genomfört och med metoden får vi en hundraprocentig träffbild. Finessen är att vi kan besiktiga väldigt stora ytor, snabbt, och få fram träffsäkra resultat till en förhållandevis låg kostnad, berättar Lundberg vidare.

Skillnaden mot tidigare metoder är att inte längre behöva ”gissa” sig till var det finns läckage. Detta sparar mycket tid, pengar och felaktiga insatser.

– Flera av våra kunder har varit tacksamma över att vi har lyckats hitta läckage som ingen ens visste fanns. Hos en kund lyckades vi hitta ett läckage 30 meter bort som omöjligt hade kunnat upptäckas utan metoden, förklarar Lundberg.

Han berättar också om de ekonomiska fördelar som finns med metoden genom att man kan ta vara på garantier och undvika fel i fastighetens budgetplanering.

Har en takomläggning gjorts kan en flygning göras efter ett halvår för att identifiera garantiåtgärder, så att garantitiden inte hinner gå ut innan man upptäcker dåliga skarvar eller liknande, berättar han.

– Det är inte billigt att bygga om. Budgetar och investeringar kan därför planeras utifrån en kartläggning av fastighetens befintliga skick.

– Nu kan man lokalisera behovet på centimetern och undvika onödiga kostnader, säger Lundberg.

Framtiden för metoden ser ljus ut


– Jag tror absolut att denna metod kommer att bli konkurrenskraftig. Den kommer att få ett legitimt utrymme till följd av träffsäkerheten och kostnadsbesparingarna. Bara fantasin sätter egentligen stopp för möjligheterna. Man ser väldigt mycket med en drönare med värmekamera, det är upp till oss att utforska användningsområdena, berättar han.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.