• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Ett samtal – om arbetshälsa

Många menar att den senaste tiden slungat oss flera år framåt i utvecklingen. Hur påverkar den snabba utvecklingenföretag och oss som medarbetare och hur påverkar den vårt arbetsliv? Tillsammans med hjärnforskaren och författaren Katarina Gosipc djupdyker Coors expert Carina Hörnfeldt Bylund, arbetsplatsstrateg i de trender och utmaningar vi ser kopplat till arbetshälsa.

Några frågor vi djupdyker i:

  • Vilka är de framtida trenderna inom wellness?
  • Arbetslivet, hybrida arbetsplatser och framtiden… hur blir det?
  • Hur ska man tänka kring arbetshälsa och rekrytering?
  • Hur förebygger man psykisk ohälsa bland anställda?

Välkommen in i framtiden!