Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Framtidssäkra er arbetsplats

I spåren av Coronas framfart står företag plötsligt inför nya utmaningar. Medarbetarna återvänder till sina arbetsplatser med helt nya krav, behov och förväntningar

Framtidssäkring | Coor

Josefine Mordenfeld, arbetsplatsstrateg på Coors enhet med fokus på utveckling av framtidens arbetsplatser, ger sin syn på vad företag behöver göra för att ta steget in i framtiden.
– Många har infört kortsiktiga anpassningar och behöver nu börja se över sin långsiktiga arbetsplatsstrategi.

Tre nyckeltrender

I spåren av Corona ser vi många trender i samhället som accelererar, inte minst på arbetsplatsen. Under de senaste månaderna har det rasat in en hel del intressanta studier, artiklar och events om hur pandemin har förändrat vårt samhälle, miljön och våra arbetsplatser. Vi på Coor får också ”direktrapport från verkligheten” från de hundratals företag vi levererar FM-tjänster till. Pandemin kommer att få bestående inverkan på arbetsplatserna, och vi ser tre tydliga trender; ökat distansarbete, upplevelsebaserade arbetsplatser och större fokus på välmående.

 Över hela världen har distansarbete varit en tydlig rekommendation och därmed blivit norm för många.
 – Studier talar för att framtidens arbetsplats innebär distans- och hemarbete i större utsträckning och att cirka 2 dagar i veckan i genomsnitt sannolikt är det nya normala för de flesta av oss. Det ökade distansarbetet höjer kraven på flexibilitet både från medarbetare och från verksamheten, vilket får en inverkan på många områden bl.a. de fysiska kontorens utformning och ledarskapet inom företaget. Exempelvis behöver det finnas goda möjligheter till digitala och ergonomiska mötesrum på kontoret för att kunna möta alla kollegor och kunder som arbetar på distans.

Upplevelsen av hemarbete har dock visat sig variera beroende av åldersgrupp, arbetsuppgifter och huruvida man har en dedikerad arbetsplats eller inte. De som har hög grad av varierande typ av arbetsuppgifter och de som saknar ett dedikerat arbetsrum hemma tycks trivas minst bra med hemarbete. Den åldersgrupp som tenderar att sakna den fysiska arbetsplatsen mest verkar vara den yngre generationen, generation Z. Hemarbetet är alltså inte optimalt för alla och det är viktigt att ta med sig detta även i framtidens kontor.

Trenden kring upplevelsebaserade arbetsplatser innebär att framtidens kontor designas med upplevelse och känsla i fokus för att attrahera medarbetare, bygga företagskultur och uppmuntra till informella och kreativa möten.
– Företag har gått i denna riktning länge, hävdar Josefine, men trenden accelererar post Corona med ökade insikter om vilken typ av aktiviteter som bäst utförs från arbetsplatsen samt vikten av kontoret som kulturbärare och arena för det mänskliga mötet. Av dessa anledningar behöver företag lägga mer energi och resurser på att ”nudga” medarbetare att välja kontoret genom att säkerställa både funktion, attraktivitet och upplevelse. För att förbättra upplevelsen gör vissa företag om delar av sin arbetsyta till caféer med moderna koncept eller mer hotell-lobby-liknande arbetsytor med loungemusik i högtalarna. Andra nyttar yta till att skapa spa-liknande relaxrum för återhämtning eller spelhörnor för roliga energigivande pauser.

Slutligen har pandemin även drivit på debatten kring välmående arbetsplatser. Detta är en trend som varit på frammarsch under en längre tid men som nu har hamnat högst upp på agendan. - Vi ser ett större fokus på dels trygghet, där våra tjänster inom lokalvård och säkerhet har fått en allt viktigare roll, dels en ökad efterfrågan och fokus hos våra större kunder på lösningar som förbättrar medarbetarens fysiska, sociala och mentala välmående, säger Josefine. Kopplat till arbetsplatsen ligger fokus på hur den fysiska miljön kan stötta medarbetarens välmående där bland annat inomhusklimat, ljussättning, ergonomi, nya servicetjänster och sociala ytor är av stor vikt. Det kommer också bli viktigt att utveckla ledarskapet i många organisationer och arbeta aktivt med att skapa en inkluderande företagskultur som främjar psykologisk trygghet, social interaktion och samarbete.

Ny arbetsplatsstrategi – ingen ”quick fix”

 

Företag måste utvärdera hur dessa trender påverkar just deras verksamhet och medarbetare, och utifrån detta anpassa sina arbetsplatser. Vi på Coor ser redan att många företag överväger en mer långsiktig omställning, och framför allt ser vi också stora möjligheter i att ta chansen nu och påbörja arbetet med att se över sin långsiktiga arbetsplatsstrategi.

– Det finns tyvärr ingen standardlösning, menar Josefine. Varje bolag är unikt och innan man drar igång ett stort projekt bör behov och förutsättningar analyseras. Ett arbetsplatsprojekt är en förändringsresa som behöver förankras hela vägen från ledning och ut till varenda medarbetare för att få full effekt. Genom att utforma sin framtida arbetsplatsstrategi utifrån medarbetarnas behov och preferenser, kommer man som företag kunna stå sig mer konkurrenskraftig samt få mer effektiva och produktiva medarbetare.

– För att vinna i längden krävs att företagen kan erbjuda sina medarbetare en inspirerande och funktionell arena som andas både kultur, frihet, flexibilitet och attraktivitet – nu är ett bra tillfälle att skapa just detta, avslutar Josefine.

Josefine Mordenfeld Head of Coor Advisory | Coor

Josefine Mordenfeld

Arbetsplatsstrateg Coor Advisory

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.