Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Hur Coor och Mimbly blir konkurrenskraftiga

En bra idé och en produkt i ett tidigt utvecklingsstadium förde samman Mimbly och Coor när Mimbly vann Kommersialiseringspriset 2019. Att pilotprojektet kunde inledas i ett så tidigt skede gav de båda företagen en konkurrensfördel och möjlighet att utveckla ett mer hållbart sätt att tvätta.

Bild av Coors innovation och insikt inom hållbarhet. | Coor

Mimbly grundades som ett studentprojekt på Chalmers tekniska högskola 2017 med fokus på att utveckla mer hållbara tvättlösningar. Deras första matchmaking-möte via Ignite var med facility management-företaget Coor. Detta ledde till ett samarbete för att vidareutveckla Mimbox, en produkt som ska minska vattenförbrukningen med upp till 70%.

– Genom att samarbeta med startups får vi ta del av deras teknik före våra konkurrenter. Det gör vi eftersom vi vill vara det mest innovativa facility management-företaget på marknaden. Utan Ignite Sweden skulle vi aldrig ha träffat dem. Och det är i det där mötet som fantasin sätter fart och du får en aha-upplevelse, säger Stefan Sernefors, tjänstepecialist på Coor.

Efter ett framgångsrikt första år har samarbetet nu gått in i en ny fas med en mer producerbar version av Mimbox, som nyligen installerades på en av Coors kundanläggningar i Göteborg.

Samarbete högsta vinsten

Även om de träffades redan vid Innovationsriksdagen i Borås 2018 inleddes samarbetet först ett år senare när Energimyndigheten, InnoEnergy och Ignite Sweden tilldelade Mimbly Kommersialiseringspriset vid Power Circle Summit 2019. Priset gav dem möjlighet att samarbeta i ett ettårigt pilotprojekt med start i juni 2019 vid Coors huvudkontor i Kista.

Pilotprojektet som följde syftade till att vidareutveckla och testa Mimbox; Mimblys tilläggsprodukt för tvättmaskiner. Coors breda tjänsteutbud inom städning och rengöring och deras stora fokus på miljömässig hållbarhet var en viktig bidragande faktor till samarbetet med Mimbly. Mimbox tar sig an ett antal stora miljöproblem, som vattenförbrukning, energieffektivitet och mikroplaster, och har under den inledande fasen redan återvunnit mer än 5 000 liter vatten. Den senaste produktmodellen sparar nu 1 600 liter på bara en vecka.

– Vi är ute efter nya lösningar som kan hantera de här miljöproblemen. Vi älskar nya innovationer och i just det här fallet låg fokus på tre väldigt stora utmaningar inom städning och rengöring. Att tvätta mikrofibertrasor och moppar producerar enorma mängder mikroplaster. Att vi kan hitta ett sätt att se till att de inte hamnar i våra avlopp är kanske det mest avgörande för att de inte ska bli bannlysta som plastpåsar, säger Stefan.

Konkurrensfördelar

Innovationer som Mimbox gör det möjligt för Coor att hjälpa sina kunder att bli mer innovativa och nå sina hållbarhetsmål. Dessa viktiga faktorer låg bakom Coors beslut att arbeta med Mimbly medan de fortfarande befann sig i teststadiet.

– Vi arbetar med startupbolag eftersom vi vill vara det mest innovativa företaget i vår sektor. Att testa nya produkter innan de når marknaden är en enorm fördel. Från vårt kundnöjdhetsindex kan vi utläsa att våra kunder gillar oss för våra nyskapande lösningar. Vi kan också se i vår portfölj att kunder stannar kvar längre eftersom de inte bara får en produkt som fungerar via Coor, de slipper också se sig om efter nya tekniska lösningar eftersom de får dem via oss, säger Stefan.

Det tidiga samarbetet gynnade inte bara Coor. Mimblys vd, Isabella Palmgren, säger att möjligheten för Mimbly att testa lösningen på Coors huvudkontor hjälpte dem att lösa tekniska problem tidigt i processen.

Förutom fördelen med att vara först med att implementera ny teknik, anser Coor att deras delaktighet i ett tidigt skede gett dem möjlighet att påverka utvecklingen så att produkten passar deras behov bättre.

– Det är viktigt för oss att förstå hur en produkt är tänkt att användas. Vi behöver utvärdera om vi behöver personal på plats för att följa upp användningen och vilket underhåll produkten kan ställa krav på. Om vi får vara med tidigt i en process kan vi påverka slutprodukten på ett sätt som passar våra behov bättre. Vi kan också utveckla processer och paketera allt i en tjänst som fungerar från dag ett. Det skulle vara omöjligt om vi bara köpte en färdig produkt, säger Stefan.

Utmaningarna i det tidiga utvecklingsstadiet

Att inleda ett samarbete i ett tidigt stadium har många fördelar, men det kan också innebära en risk för att processen drar ut på tiden och att man ställs inför utmaningar som inte uppstår när man har med en slutprodukt att göra. Enligt Stefan var det en av anledningarna till att det tog ett helt år innan projektet startade.

Tvätt är en kritisk process för oss. Fungerar det inte kan ett helt kontrakt stå stilla, så vi var tvungna att se till att det här var något vi trodde på, och hitta rätt kontrakt att testa det på. En sak man måste överväga är risken att misslyckas och vad som händer vid ett misslyckande. En annan sak är att fråga om det finns något intresse lokalt. Har vi en kund som tror på detta? För om vi är ute hos kund måste de tro på det. Och det kanske allra viktigaste: är personal på plats villig att utbilda sig och bidra till att det lyckas? Vi behövde människor som var genuint intresserade och ville att det skulle fungera, men som också var medvetna om att det handlade om en prototyp, inte en färdig produkt. Bara det är en utmaning, säger Stefan.

Det finns också en inlärningskurva. Det gäller att hitta rätt fokusområde för produkten och anpassa den efter tekniska utmaningar; det kan vara svårt att göra det med bibehållen optimism när man har ett tätt samarbete, menar Isabella.

Coors behov har ändrats med tiden. Vår första säljpitch handlade om vattenåtervinning, energibesparing och Mimbox med fokus på mikroplaster. När vi inledde samarbetet fokuserade vi mestadels på mikroplaster och filtrering eftersom Coors moppar släppte ifrån sig mycket större fibermängder än vi hade förväntat oss, säger Isabella.

Öppen kommunikation en nyckel till fortsatt framgång

Stefan ser den här processen som något positivt och menar att en öppen kommunikation har bidragit till att lösa dessa problem.

I en sådan här process kommer det alltid att finnas frågor och utmaningar som måste lösas på vägen och då måste man ha en rak och öppen dialog. Det är bättre att problemen kommer nu än senare, säger Stefan.

Det nära samarbetet och den öppna kommunikationen har varit avgörande för att pilotprojektet skulle bli en framgång, och båda företagen har haft nära kontakt för att utbyta kunskaper och åtgärda eventuella problem som uppstått.

Det är alltid bra att ha ett nära samarbete med kunden. Vi fick mycket större insyn i deras behov, hur de tänker och vad som är viktigt för dem. Samarbetet har varit toppen, det kunde inte blivit bättre. De är väldigt positiva och har alltid uppmuntrat oss att testa mer. Om det av någon anledning uppstått ett hinder på vägen, har de alltid haft en positiv inställning till att hitta lösningar, säger Isabella.

Arbetet med projektet fortsätter nu och Mimbox har blivit en mer producerbar produkt med hjälp av investerare och finansiering från både EU och Energimyndigheten. Den senare versionen av prototypen kommer att testas under de kommande tre till sex månaderna vid en biltillverkningsfabrik i Göteborg.

Investeringarna bidrog till att vi kunde gå från prototyper, som vi helt och hållet byggde själva, till att faktiskt hitta en produktionspartner som hjälpt oss att skapa mer producerbara prototyper som fungerar mycket bättre. Nu ska Mimbox kunna fungera utan att vi behöver vara där varje dag och kontrollera driften. Den är också ansluten till en plattform där du kan se besparingarna. Vi delar den informationen med Coor som sedan kan dela den med sin kund, säger Isabella.

– Prototypen ser nu mer ut som det är tänkt att slutprodukten ska se ut, och det betyder att det är svårare att göra stora ändringar. Den följer en fast standard – det är stort. Det är också därför vi vågar testa den hos en av våra stora kunder. Produkten är i gång och de förväntar sig att den ska fungera. Utvecklingen tar aldrig slut, men vi är nu i en fas där vi aktivt kan presentera och sälja in Mimblys produkter i offerter till stora potentiella kunder. Om vi har en potentiell kund som vi vet prioriterar hållbarhetsfrågor, kan vi försöka ge dem en verktygslåda som är unik för Coor, säger Stefan.

Om Ignite Sweden

Ignite Sweden är ett icke vinstdrivande initiativ som strävar efter att främja innovation och accelerera kommersialisering genom att länka samman startups med stora företag och offentliga organisationer. Sedan starten våren 2017 har Ignite organiserat matchningsevenemang över hela Sverige och har länkat samman 648 startups med 216 företag, vilket resulterat i 3602 möten och fler än 230 kommersiella samarbeten.

Ignite Sweden är ett program som drivs av Kista Science City, THINGS, STING, LEAD, MINC, Sahlgrenska Science Park och Uminova och är koordinerat av SISP – Swedish Incubators & Science Parks. Ignite är delfinansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket. På Ignite Swedens hemsida kan du läsa mer: https://ignitesweden.org/