• Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Kontorsstäd för företag av alla typer och storlekar

Coor har över 20 års erfarenhet av kontorsstäd och lokalvård i samarbete med multinationella företag såväl som mindre oberoende företag i hela Norden.

En hel och ren kontorsmiljö är en viktig del av en modern och effektiv organisation. Renlighet är av högsta betydelse för företags varumärke och hur ens kunder uppfattar en. Det spelar också en stor roll gällande de anställdas hälsa och välmående och kan direkt påverka produktivitet genom att förhindra frånvaro från jobbet.

Coor erbjuder skräddarsydda städtjänster på dina villkor för allt från receptionen, kontor och mötesrum till toaletter och kök. Vi levererar kontorsstädning som matchar dina behov gällande hur ofta det behöver städas, hur noggrant det behöver städas, och när det ska städas. Vi åtar oss alla typer av städprojekt oavsett hur små eller stora de än må vara och vare sig du behöver kontorsstäd i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå eller på annan plats runt om i Sverige.

Vad ingår i kontorsstäd?

Coors kontorsstäd omfattar samtliga städmoment, inklusive men inte begränsat till följande städtjänster:

 • Dammsuga mattor
 • Dammsuga möbler
 • Polera golv
 • Tömma papperskorgar och ersätta soppåsar
 • Torka rent och desinfektera dörrhandtag
 • Rengöra golvlister och målade ytor
 • Damma/polera ytor
 • Rengöring av fläckar (t.ex. fläckar från mat och dryck)
 • Rengöring av toaletter
 • Rengöring av kök
 • Rengöring av ventilationssystem
 • Rengöring av cafeterior och personalrum
 • Rengöring av parkeringsplatser
 • …och mycket mer

Vad kostar kontorsstäd?

Eftersom vi på Coor alltid jobbar med skräddarsydda lösningar kan priset för vår kontorsstädning variera. Priset beror helt och hållet på av vad för typ av kontorsstäd du är i behov av, om du behöver en komplett helhetslösning eller en individuell städtjänst, hur ofta det behöver städas och hur noggrant.

Kontakta Coor direkt och berätta vad för behov du har och vilka förutsättningar som gäller så rekommenderar vi en lösning och ger dig samtidigt ett prisförslag.

Visste du att...

 • Den genomsnittlige arbetstagaren är sjuk 9 dagar per år, många av dem på grund av bristande renlighet och hygien på arbetsplatsen.
 • Ett vanligt tangentbord på kontoret kan inhysa upp till 7 500 bakterier.
 • Virus såsom den vanliga influensan kan överleva på icke-rengjorda ytor som arbetsbänkar eller elektroniska apparater i upp till 24 timmar.
 • 60% av all sjukfrånvaro är ett resultat från att anställda kommit i kontakt med smutsig utrustning där e-coli, stafylokocker eller andra bakterier funnits.
 • Då ungefär 65% av alla kontorsarbetare delar telefon och datorer, och att det finns 25 000+ bakterier per kvadratcentimeter på en telefon, så måste arbetsgivare ta renlighet väldigt seriöst.

Hur ett rent kontor förbättrar produktivitet

 • Ökat fokus:
  I en ren och städad arbetsmiljö slipper man oreda och bråte som stör ens koncentration. Ett ökat fokus leder i slutändan till att man kan få mer och bättre arbete gjort.
 • Mindre tidsslöseri:
  Det går åt mycket tid att leta efter dokument på en rörig arbetsplats. I ett rent och välorganiserat kontor kan alla dokument och pappersarbete snabbt och enkelt hittas.
 • Mindre stress:
  En rörig arbetsyta leder ofta till att man behöver fokusera på flera saker samtidigt som det resulterar i en lägre stresstolerans.
 • Ökad lönsamhet:
  Istället för att lägga en massa tid på att behöva springa runt och leta dokument så innebär ett rent och städat kontor att alla kan utföra sina sysslor både snabbare och enklare, vilket ökar lönsamheten i det långa loppet.

Kontorsstäd i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå...

Vi har kunder över hela Norden och utför bland annat lokalvård och kontorsstädning i Stockholm hos Karolinska Universitetssjukhuset, såväl hos många andra av Nordens största företag och organisationer inklusive: ABB, SAS, Ericsson, Telia, Röda Korset, Volvo Group och Volvo Cars.

Kontakta Coor för en hållbar och innovativ helhetslösning för kontorsstädning i Stockholm, Göteborg och övriga Sverige idag. Vi värderar innovation, hållbarhet och kvalitet högt och ser alltid till att inkorporera de senaste lokalvårdsmetoderna, kemikalierna, materialen, tekniska lösningarna och städrobotar för att effektivisera vår kontorsstädning.

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.