Addici – smarta säkerhetstjänster skyddar er verksamhet

I den stora Coorfamiljen finns ett säkerhetsföretag; Addici Security & Technology. Tillsammans har vi lösningar för verksamheter med höga krav på både service och säkerhet. Med säkerhetstjänster som en del av er facility management är vi alltid tillgängliga för dina ärenden. Ju fler tjänster du väljer från oss, desto smartare blir lösningen.
Kontakta oss

Så förstår vi er

Trygghet och säkerhet för människa och miljö

I takt med att våra samhällen växer och moderniseras ökar riskerna för hot och angrepp mot företag, deras fastigheter, anställda och tillgångar. Många företag har dessutom en komplex verklighet och behöver flexibla och unika lösningar.

Dina medarbetare vill samtidigt känna sig trygga, välkomna och produktiva på sina arbetsplatser. Lösningarna bör se olika ut för banker, försvarsindustri, luftfart, infrastruktur, verkstadsindustrier, kontor och köpcentrum. Gemensamt är att alla verksamheter behöver säkerhetstjänster som utvecklas takt med omvärlden.

Coor skapar värde

Säkerhetsteknik, bevakning och rådgivning som en helhet

Addici har lång erfarenhet och ett brett erbjudande av säkerhetstjänster, vilket gör att vi kan erbjuda allt från skräddarsydda lösningar till standardiserade paket.

Eget säkerhetsföretag gör Coors serviceerbjudande komplett
Addici är er oberoende partner, ledande rådgivare och utförare för säkerhet, bevakning och service i kombination med bland annat larmcentral, IT och avancerad säkerhetsteknik. Med oss får du hela bredden av tjänster och kompetenser på ett ställe.

Våra väktare, ordningsvakter och skyddsvakter säkerställer trygghet och har en passion för service. Addici är ett auktoriserat bevakningsföretag och ett helägt dotterbolag till Coor. Vår larmcentral är certifierad enligt SSF 136:5 och auktoriserad av Länsstyrelsen.

Addici är din trygga säkerhetspartner.

Vårt erbjudande till dig:

Säkerhetstjänster som utvecklas i takt med omvärlden

Bra säkerhet bidrar till attraktiva och produktiva arbetsplatser där medarbetarna kan arbeta tryggt, utan att behöva oroa sig för incidenter eller olyckor. Coor har genom Addici ett heltäckande erbjudande inom säkerhet. Vi designar våra säkerhetstjänster utifrån dina unika behov – som en del i ett IFM-uppdrag eller som en fristående säkerhetslösning.

  • Säkerhetsledning
  • Säkerhetsteknik
  • Larmcentral
  • Säkerhetscenter
  • Bevakning
  • Brandskydd
  • Managed IT services
  • Smarta tjänster
  • Utbildningar

Välj rätt leverantör

Coor är genom Addici ett av Nordens största säkerhetsföretag

Genom det helägda dotterbolaget Addici är Coor ett av Nordens största säkerhetsföretag och kan skydda företag, resurser och anställda. Vi har erfarenhet från några av de största och mest komplexa säkerhetsuppdragen i landet. Våra säkerhetsspecialister, metoder och system är bland de främsta i Sverige och vi designar lösningar efter våra kunders unika behov. Addici och Coor bidrar till Sveriges mest trygga och välfungerande arbetsmiljöer.

Säkerhet som en naturlig del av facility management
Genom att vi är en del av Coor brinner vi lite extra för service och erbjuder säkerhet tillsammans med andra servicetjänster. Med Addici och säkerhet som en del av er facility management är vi alltid tillgängliga för er. Ju fler tjänster du väljer från Addici och Coor, desto smartare blir lösningen.

Utveckling från första stund

Innovativa säkerhetslösningar baseras på ny teknik

Idag handlar säkerhetslösningar till stor del om digitalisering och smart teknik, inte minst för att minska personalkrävande administration och övervakning. Ofta lyckas vi dessutom höja servicenivån och säkerheten samtidigt som vi kan sänka kostnaderna för våra kunder.

Addicis åtagande är att ligga steget före i säkerhetsbranschen och förutse morgondagens behov redan idag. Vi stöttar dig i övergången till en ny era av säkerhet där digitalisering, miljöhänsyn och kostnadseffektivitet går hand i hand. Addici och Coor arbetar, följer, testar och driver utvecklingen inom området.

Läs mer om våra smarta tjänster ➝

Hållbarhet på riktigt

Långsiktig och genomtänkt säkerhet

Smart och hållbar service är avgörande för morgondagens attraktiva arbetsplatser. Coors och därmed också Addicis verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO. Vi har högt ställda klimatmål och tänker på både våra egna och våra kunders klimatavtryck. Vi växlar över till en elektrifierad fordonsflotta, fokuserar på digitala lösningar i stor utsträckning och väljer alltid miljömärkta material.

Affärsmässig hållbarhet handlar för oss om att stödja våra kunder i sitt säkerhetsarbete, så att rätt risker hanteras med rätt åtgärder. En hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare innebär att de mår bra – både idag och på längre sikt. Våra anställda är vår viktigaste tillgång och vi tror på att nöjda medarbetare skapar nöjda kunder.

Våra nöjda kunder

Addici har många kunder i olika branscher

Bland våra säkerhetskunder finns allt från små bolag till några av Sveriges mest komplexa anläggningar samt offentlig verksamhet. Addici ansvarar för några av de största och mest komplexa säkerhetsinstallationerna i Norden med teknik, bevakning och rådgivning som en helhet. 


Kontakta Coor

Låt oss prata säkerhet – kontakta oss här

Våra säkerhetstjänster integrerar lätt i vår serviceleverans och låter dig vara trygg medan du fokuserar på din kärnverksamhet. Addici och Coor bidrar till utvecklingen av Nordens mest trygga och välfungerande arbetsmiljöer– smarta, hållbara och fulla av glädje. Kontakta oss gärna för att se hur vi kan hjälpa dig.

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb.

För att skydda din information, tar vi inte emot ansökningar via formuläret.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.