Faktureringsadresser

Vi värnar om miljön och vill gärna se en ökad användning av e-fakturering. Pappersfakturor används endast i undantagsfall. Om du vill göra det ber vi dig att kontakta din beställare på Coor för godkännande.

Bolagen Coor Service Management AB, Coor Norrland Lokalvård AB och Coor ILV AB omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet på byggtjänster. Fakturor gällande aktuella byggtjänster ska ställas ut utan moms och innehålla uppgifter om våra momsreg.nr samt att omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller.

Följande momsregnummer gäller för respektive bolag:

Coor Service Management AB: SE663000223301

Coor Norrland Lokalvård AB: SE556478264601

Coor ILV AB: SE556180295901

Sanmix AB: SE556544317201

 

Coor-bolag och e-fakturaadresser (GLN)

Bolag och organisationsnummer:

InExchange med GLN-Kod:

Coor Svc Mgmt AB
Org.nr: 556084-6783

7365560846783

Coor Svc Mgmt Group AB
Org.nr: 556739-7665

7365567397660

Coor Svc Mgmt CTS AB
Org.nr: 556912-0156

7365569120150

Addici Security AB
Org.nr: 556555-5314

7365565555314

Coor Svc Mgmt Holding AB
Org.nr: 556742-0806

7365567420801

Coor Norrland Lokalvård AB
Org.nr: 556180-2959

7365561802955

Coor ILV AB
Org.nr. 556478-2646

7365564782643

Middlepoint AB
Org.nr. 556789-6864

7365567896866

Coor CLV AB
Org. nr. 556441-0545

7309861016933

Sanmix AB
Org. nr. 556544-3172

7365565443178

 

Faktureringsadresser

Coor Service Management AB
A 300
Box 50049
971 74 Luleå

Addici Security AB
A 301
Box 50049
971 74 Luleå

Coor Service Management CTS AB
A 302
Box 50049
971 74 Luleå

Coor Service Management Group AB
A 303
Box 50049
971 74 Luleå

Coor Service Management Holding AB
A 304
Box 50049
971 74 Luleå

Coor Norrland Lokalvård AB
A 305
Box 50049
971 74 Luleå

Coor ILV AB
A 308
Box 50049
971 74 Luleå

Middlepoint AB
A307
Box 50049
971 74 Luleå

Coor CLV AB
A350  
Box 50049 
971 74 Luleå

Sanmix AB
A309
Box 50049
971 74 Luleå