Innovation

Ditt digitala arkiv – dokumenthantering

Digitala verktyg ska vara säkra, smarta och enkla att använda. Därför har vi i samarbete med Arkinet utvecklat e-arkivet Coor SmartArchive - en webbaserad helhetslösning för snabb och säker digital dokumenthantering. Självklart har ditt digitala arkiv också stöd för e-signering, ärendehantering, automatisk arkivering, larm och allt annat du kan tänkas behöva.

Smart solutions | Coor

Digital dokumenthantering

Arkivera säkert med digitala arkiv

Coor SmartArchive är ditt systemstöd, ett digitalt arkiv för effektiv och enkel hantering av viktiga dokument. Coor erbjuder en säker, enkel och lättanvänd lösning som hanterar all information inom er verksamhet. 

Ett effektivt, snabbt och säkert digitalt arkiv och mer där till

Coor SmartArchive kan användas som digitalt arkiv, men också för digital dokumenthantering av bland annat inköps- och kundavtal, HR-dokument, fysisk post, fakturor, fraktsedlar, handlingar och korrespondens som exempelvis anbud. I tjänsten ingår även digitalisering av dokument samt fysisk arkivering

Coor SmartArchive har med Arkinet levererat tjänster till nöjda kunder sedan 2001.

Fördelar med SmartArchive

Digital dokumenthantering

 • Alla dokument lagras i Arkinet e-arkiv som är en webbaserad tjänst för snabb och säker åtkomst.
 • Det är enkelt att hantera kund- och leverantörsavtal, HR-akter samt koppla på e-signering och notifikation för omförhandling.
 • Hög säkerhet – endast behörig personal kommer åt dokumenten.
 • Effektivitet – du kan snabbt och enkelt hitta och hantera information.
 • Inga kostsamma investeringar i system, hårdvara, backup-hantering eller liknande.
 • Passar alla organisationer som har behov av enkel, säker och effektiv hantering av sin information.
 • Skalbarhet – fungerar för såväl stora som mindre organisationer.
 • Tillgänglighet – full tillgång till digital information dygnet runt, oavsett var du befinner dig.
 • Flexibilitet – anpassas efter din organisations behov.
 • Enkel integration – kan integreras med exempelvis HR-system, ekonomisystem och kundtjänstsystem.

Detta ingår i tjänsten

Det här är Arkinet e-arkiv

 • Arkinet e-arkiv har en rad helt integrerade funktioner som e-signering, ärendehantering, dokumenthantering, larm, digitalisering etc.
 • Helt integrerad digitalisering och OCR tolkning som utförs av Coors egen skanningsavdelning.
 • Digitalisering kan även utföras hos kunden för vidare process i Coors OCR-tolkmiljö.
 • Fysisk arkivering med säker koppling mellan digitala underlag och fysiska originaldokument underlag för snabb återsökning.
 • Kunden sätter egna regler gällande tillgängligheten (vem som har access, från var och när)
 • Larm på avtal etc så att inga omförhandling missas
 • Integrerad e-signering med automatisk arkivering, vilket effektiviserar och höjer kvaliteten i verksamheten

Smart solutions

Smarta lösningar för digitalisering

Med SmartArchive skapar Coor säkra och smarta lösningar för digital hantering av er information. SmartArchive är en del av vårt koncept Smart Solutions.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information digital arkivering eller om våra andra smarta tjänster.


Kontakta Coor

Jobba smartare – kontakta oss här

Att små detaljer kan göra stor skillnad är något vi tar fasta på när vi utvecklar våra innovationer och smarta lösningar. Målet är att de ska förenkla både livet och arbetsdagen – tjänster för smartare arbetsliv. Kontakta oss gärna så kan vi prata om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli lite smartare.

Magnus Wikström CEO | Coor

Georg Linden

Innovation Manager, Coor Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.