Innovation

Coor SmartDelivery - digital post- och pakethantering

Med Coor SmartDelivery får du en flexibel post- och pakethantering som underlättar dagens hybrida arbetssätt.

Två medarbetare organiserar på arbetsplatsen | Coor

Vi förstår att

Nya arbetssätt kräver nya lösningar för post och försändelser 

Behoven av posthantering har förändrats det senaste decenniet och e-post och kommunikationsverktyg har i många fall ersatt fysisk post och utskick. Även om hanteringen av pappersdokument har minskat, finns fortfarande ett stort behov av fungerande logistik hos större verksamheter, internt såväl som externt. Det kommer alltid att finnas behov av att skicka fysiskt material som post, dokument och paket mellan människor.

Det är inte bara arbetssätt som förändrats utan också de fysiska kontoren. Även fast många arbetar en del stor av tiden på kontoret har de flesta inte längre ett eget kontorsrum eller ens ett fast skrivbord på arbetsplatsen. Och så har vi distansarbete med hemmakontor och hybridkontor som gör att vi kan arbeta precis därifrån vi vill.

Allt detta ställer nya krav på hur paket och andra försändelser bör hanteras på våra arbetsplatser. 

Coor har lösningen

Smart lösning för paket och försändelser

Eftersom även moderna hybridarbetsplatser behöver hantera fysiska försändelser har Coor utvecklat konceptet SmartDelivery. Med denna tjänst får mottagaren ett meddelande via e-post eller appnotifikation om att det finns ett brev eller paket för dem att hämta. Men vi har också tagit det ett steg längre: SmartDelivery gör det möjligt för mottagaren att välja var paketet ska levereras, och kan således till exempel få det levererat till sitt eget hemmakontor.

Lösningen anpassas efter era behov. Detta kan ingå i SmartDelivery:

  • Ta emot, samla in, sortera och distribuera externa och interna försändelser
  • Postöppning och datumstämpling av inkommande post
  • Registrering av inkommande och avgående värdepost samt paket- och godsförsändelser
  • Kuvertering, adressering och sampackning av utgående post
  • Frankering av utgående post

En enklare vardag

Flexibel hämtning av post och paket - 24/7

Coor Track & Trace är logistiklösningen för verksamheter med stora volymer av paket, där medarbetarna arbetar olika tider och har stora behov av flexibilitet.

Innovativa lösningar kan inkludera:

  • Paketskåp – hämta paketet 24/7
  • Digital Mail – fysiska dokumentet inskannat direkt till din e-post
  • Leveransval – du kan välja ditt ”hemmakontor”
  • Spårbarhet – du väljer själv vad som redovisas
  • Säker uppkoppling mot HR-system – vi arbetar för att skydda alla era personuppgifter på ett säkert och GDPR-följsamt sätt

Coors Track & Trace passar verksamheter med höga krav på en säker och flexibel hantering av försändelser.


Kontakta Coor

Jobba smartare – kontakta oss här

Att små detaljer kan göra stor skillnad är något vi tar fasta på när vi utvecklar våra innovationer och smarta lösningar. Målet är att de ska förenkla både livet och arbetsdagen – tjänster för smartare arbetsliv. Kontakta oss gärna så kan vi prata om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli lite smartare.

Magnus Wikström CEO | Coor

Georg Linden

Innovation Manager, Coor Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.