Innovation

Coor SmartDrone sänker underhållskostnader

Med specialutrustade drönare sänker vi din fastighets underhålls- och energikostnader genom att samla data som minskar behovet av gissningar vid byggnadsinspektioner och planerade insatser.

Kontakta oss
Innovation i fokus | Coor

Moderna behov...

Underhåll av fastigheter med hjälp av högteknologiska metoder

Fastighetsbesiktningar och byggnadsinspektioner är ofta kostsamma och tidskrävande. Dolda värme- eller vattenläckage kan ta lång tid att upptäcka och då har de redan orsakat stor skada. Mänskliga ögon och kvalificerade gissningar står ofta för en stor del av beslutsunderlaget. En enda felbedömning kan bli kostsam.

Idag finns en rad olika moderna verktyg och högteknologiska lösningar som underlättar arbetet med att ta fram bra dokumentation av olika typer av fastigheter. Nu handlar det mer om att välja smartast metod, hitta den som kan sköta verktygen på bästa sätt och hjälpa till med analysen av all den information som blir resultatet. Helst någon med djup och bred fastighetskompetens som också kan föreslå konkreta åtgärder, kostnadseffektiva handlingsplaner och proaktiva insatser.

…och smarta lösningar

En specialutrustad drönare filmar en 360°-vy av fastigheter och markområden

Med en drönare, en högteknologisk IR-kamera och modern mjukvara tar vi fram en högupplöst 3D-modell med ett termografiskt lager. Värmekartan ger er möjlighet att upptäcka energiläckage och vattenskador i tid, vilket sänker era kostnader, minskar risken för oförutsedda reparationer och förenklar er planering.

Med 3D-modellen kan era team också samarbeta och interagera med fastigheten och dess data; en banbrytande metod som hjälper er att kvantifiera, mäta och med hjälp av den integrerade AI-funktionen få svar som till exempel "Hur många fönster har vi?" eller ”Hur stor yta ska målas?”. Ovärderligt vid planerat underhåll.

Lösningen kallar vi SmartDrone.

I korthet

Med Coor SmartDrone:

  • Får ni en fullständig termografisk analys av er byggnad, med
    IR-kameror som kan identifiera kostsamma energiläckage
  • Tar vi fram en digital tvilling av era fastigheter där ni kan kartlägga, mäta
    och modellera era byggnader med centimeterprecision
  • Blir all data tillgänglig internt för att kunna planera, inspektera och analysera

En del av ett koncept

Coor SmartBuilding – innovativa tjänster för riktigt hållbara byggnader

Under vårt koncept SmartBuilding samlar vi olika tjänster som hjälper våra fastighetskunder att arbeta långsiktigt med hållbarhet. Coor SmartBuilding minskar energiförbrukning, ökar livslängden samt gör gott för de som faktiskt använder och befinner sig i fastigheten.

Våra andra lösningar inom SmartBuilding finner du till höger:


Kontakta Coor

Jobba smartare – kontakta oss här

Att små detaljer kan göra stor skillnad är något vi tar fasta på när vi utvecklar våra innovationer och smarta lösningar. Målet är att de ska förenkla både livet och arbetsdagen – tjänster för smartare arbetsliv. Kontakta oss gärna så kan vi prata om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli lite smartare.

Magnus Wikström CEO | Coor

Georg Linden

Innovation Manager, Coor Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.