Innovation

Coor SmartLaundry powered by Mimbly - för hållbara tvättar

Tillsammans med startup-företaget Mimbly har Coor utvecklat Mimboxen, en tvättlösning som reducerar såväl vatten- som energiförbrukningen och utsläppen av mikroplaster i havet.

2021 prisades Mimboxen med utmärkelsen årets innovation av IFMA, International Facility Management Association.

Tvättstuga i fastighet | Coor
Innovation-Mimbox-industrimodell | Coor

Spara vatten med vår smarta tvättlösning

Coor SmartLaundry är utvecklat tillsammans med företaget Mimbly och består av en så kallad Mimbox och en filtreringstank. Mimboxen kopplas till vattenanslutningar och till ett eluttag. Sköljvattnet från tvättmaskinen passerar genom tanken, där mikroplaster filtreras ut. Återstående vatten analyseras och om det håller tillräckligt hög kvalitet påbörjar Mimboxen en antibakteriell reningsprocess. I andra fall skickas det filtrerade vattnet ut i avloppet. När tvättmaskinen behöver vatten känner Mimboxen av det och skickar dit det återanvända, filtrerade och rengjorda vattnet.


Behöver vi tvätta kläder i dricksvatten?

Efter noggranna beräkningar och ett antal prototyper kan grundarna till företaget Mimbly med säkerhet svara nej på den frågan. De har utvecklat en lösning som ger samma goda resultat som en vanligt tvätt, men som sparar på jordens resurser genom att återanvända tvättvatten och hindrar mikroplaster från att  hamna i naturen. Med Mimboxen sparar du både på klimatet och på kostnaderna.

Innovation-skjortor | Coor
Innovation-tvättstuga | Coor

Mimbox - för en mer hållbar leverans

För Coor är det viktigt att våra medarbetare får arbeta med den mest effektiva och ergonomiska utrustningen, som ger det bästa resultatet för våra kunder. Därför använder vi moppar och trasor av mikrofiber, som gör att vi kan städa majoriteten av alla ytor utan att tillföra några kemikalier. Dessutom minskar mikrofiber risken för förslitningsskador hos lokalvårdarna då materialet har en låg friktion mot underlaget. De kvalitetsmoppar och mikrofiberdukar Coor använder klarar av över 500 tvättar innan de behöver bytas ut. Tvättar som tack vare Mimboxen släpper ut mycket färre mikroplaster i naturen och reducerar vattenförbrukningen kraftigt. Vi är stolta över att kunna erbjuda en av branschens mest hållbara leveranser.


Kontakta Coor

Jobba smartare – kontakta oss här

Att små detaljer kan göra stor skillnad är något vi tar fasta på när vi utvecklar våra innovationer och smarta lösningar. Målet är att de ska förenkla både livet och arbetsdagen – tjänster för smartare arbetsliv. Kontakta oss gärna så kan vi prata om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli lite smartare.

Magnus Wikström CEO | Coor

Georg Linden

Innovation Manager, Coor Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.