Innovation

Coor SmartLighting – riktigt bra belysning

Idag tillbringar de flesta av oss människor majoriteten av vår tid inomhus. Coor SmartLighting handlar om att säkerställa både energieffektiv och prestandaförbättrande belysning - en bra lösning för både medarbetare och miljön!

Kontakta oss
Smart Lighting - Smarta lösningar | Coor

Moderna behov...

Våra arbetsplatser påverkar både energiåtgång och klimatavtryck

Fastigheter svarar totalt för över 35 % av den globala energiåtgången och hela 40% direkta och indirekta CO2-utsläpp. Behovet av energi ökar dessutom varje år och kostnaderna för energi likaså. Belysningen på våra arbetsplatser står för en stor del av denna energianvändning.

Människor tillbringar mycket tid inomhus

Samtidigt tillbringar vi människor i genomsnitt mer än 90% av vår tid inomhus. Våra kroppar är dock fortfarande gjorda för att leva i synk med naturen, den har stor påverkan på vårt fysiska, mentala och emotionella välmående. Att arbeta i miljöer med naturliga element så som växter och solljus har bevisat positiv effekt på vår trivsel, vår produktivitet och vår kreativitet.  

…Och smarta lösningar

Coor SmartLighting gör gott för både medarbetare och miljön

SmartLighting reducerar ofta energiförbrukningen för belysning med upp till 80 % jämfört med traditionell belysning. Varje belysningsenhet har integrerade sensorer som känner av sin omgivning och anpassar ljuset efter rådande behov. Genom den integrerade programvaran får ni dessutom full kontroll över installationen och dess omgivning.

Bra belysning gör att medarbetarna inte bara ser bättre, utan att de dessutom både fungerar och mår bättre. Genom att simulera dagsljus kan SmartLighting påverka bland annat melatoninhalterna i kroppen vilket i sin tur ger bättre nattsömn, ökat välmående, produktivitet och kreativitet hos medarbetarna.

Lösningen kallar vi SmartLighting.

I korthet

Med Coor SmartLighting...

  • får ni full kontroll över era ljusinstallationer
  • minskar energiåtgången för belysningen med upp till 80 %
  • ökar välmåendet, kreativiteten och effektiviteten hos alla era medarbetare som jobbar inomhus.

En del av ett koncept

Coor SmartBuilding – innovativa tjänster för riktigt hållbara byggnader

Under vårt koncept "SmartBuilding" samlar vi olika tjänster som hjälper våra fastighetskunder att arbeta långsiktigt med hållbarhet. Coor SmartBuilding minskar energiförbrukning, ökar livslängden samt gör gott för de som faktiskt använder och befinner sig i fastigheten.

Våra andra lösningar inom SmartBuilding finner du till höger:


Kontakta Coor

Jobba smartare – kontakta oss här

Att små detaljer kan göra stor skillnad är något vi tar fasta på när vi utvecklar våra innovationer och smarta lösningar. Målet är att de ska förenkla både livet och arbetsdagen – tjänster för smartare arbetsliv. Kontakta oss gärna så kan vi prata om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli lite smartare.

Magnus Wikström CEO | Coor

Georg Linden

Innovation Manager, Coor Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.