Utvecklas i den riktning du vill

Våra medarbetare kommer från olika bakgrunder som reflekterar både kunder och samhället i stort. Det värderar vi som en av våra största tillgångar; med fler perspektiv blir vi bättre, mer lönsamma och mer innovativa. Därför har vi flera initiativ för att stötta tillväxten av vår mest värdefulla tillgång – våra medarbetare.

Utvecklas hos Coor

Det mesta av lärandet sker i vardagen. Du och dina kollegor lär av varandra när ni delar med er av kunskap, får utmanande uppgifter och löser problem tillsammans. Vi erbjuder också framtidssäkrade utbildningar genom e-learning och fysiska kurser liksom interna nätverk och mentorprogram. Hela Coor genomsyras av en ständig förbättringskultur.

Våra utbildningar och kurser

Ibland accelererar vi lärandet genom att fokusera och avsätta tid för att utveckla kunskaper och färdigheter inom ett specifikt område – då passar utbildningar och kurser där experter lär ut och hjälper dig att växa. Nedan följer ett urval av våra kurser:

Onboarding  

När du börjar på Coor lägger du tillsammans med din chef upp en introduktionsplan där du lär dig hur du arbetar säkert och hur du arbetar för att leverera kvalitet. Men introduktionen är bara början på den utveckling vi gör tillsammans. När du börjar arbeta får du så småningom reda på vad du behöver lära dig mer om och kanske vilka nya områden du vill utvecklas inom. 

Ledare och chefer 

Vi har fantastiska ledare. De är engagerade, inspirerande och motiverande. På Coor tror vi att du kan utvecklas både som person och som kollega. Ett jobb på Coor innebär möjligheten att få mer ansvar för dig som visar nyfikenhet och glädje i att lära och leverera. Flera av våra chefer har börjat sina karriärer inom kundleverans. 

Fastighet och lager | Coor
Anna carin | Coor

Coor Business School

Coor Business School är en utbildning för våra chefer och specialister för kompetensutveckling, kunskapsutbyte och att nätverka inom bolaget. Syftet med utbildningen är dels att skapa en enhetlig syn på service och arbetssätt dels att tydliggöra vad det innebär att vara chef på Coor. Utbildningen pågår i tre dagar och är väldigt uppskattad.

Coor Service School

För att underlätta integrationen i Coor och utveckla våra medarbetares servicekunskaper har vi tagit fram en utbildning som vänder sig till alla medarbetare – Coor Service School. Genom utbildningen uppmuntrar vi våra medarbetare att dela och öka kunskap mellan kontrakt, regioner och affärsområden och skapa en enad syn på service.

Arbeta på Coor | Coor