Språk / Site

Språk

Våra siter

  • För investerare
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Skräddarsydda chefsutbildningar

Inom Coor Business School finns utbildningar som riktar sig till samtliga chefer och högre specialister i bolaget.

Kontorsservice | Coor

Coor Business School - grundläggande basutbildning

Coor har en bred verksamhet både när det gäller branscher och geografisk spridning. Syftet med utbildningen är dels att skapa en enhetlig syn på service och arbetssätt dels att tydliggöra vad det innebär att vara chef på Coor. Vi vill också ge möjlighet till ett internt kunskapsutbyte och nätverkande inom bolaget.

Innehållet i och utformningen av utbildningen tar sin utgångspunkt i Coors verksamhet både då det gäller exempel och övningar. Coor Business School är framtagen i egen regi och är helt anpassad till vår verksamhet.

Inom Coor Business School finns en basutbildning, som erbjuds alla chefer och specialister på bolaget. Utbildningen pågår under fyra dagar och är mycket uppskattad. 

Fördjupningsutbildningar

Inom ramen för Coor Business School erbjuds även ett antal fördjupningskurser inom områden som är viktiga för ett bra och utvecklande ledarskap. Även fördjupningsutbildningarna är skräddarsydda för Coor och för vår serviceleverans.