Språk / Site

Språk

Våra siter

  • För investerare
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Fördelar med SmartID och varför företag bör investera i det

I stora verksamheter där det vistas många människor kan det vara viktigt att implementera företags id kort. Detta för att öka både säkerheten och för att göra det möjligt för personer att få behörighet till särskilda inlogg eller betalningssystem. Ett traditionellt ID-kort kan dock innebära en hel del administrativt arbete då någon manuellt måste hantera de olika personuppgifterna. För att slippa detta är det en god idé att istället låta verksamheten investera i smarta arbetsplatslösningar som SmartID.

Vad är smartID?

Coor SmartID är ett säkert, effektivt och flexibelt sätt att administrera ID-kort inom ett företag. Till skillnad mot traditionell ID-kortshantering slipper du här att passera en mängd mellanhänder med rätt behörighet för att beställa ett kort. I stället kommer var och en av medarbetarna kunna göra detta på egen hand i ett anpassat system. Med Coor SmartID får du även möjlighet att koppla samman det egna personalsystemet med beställningen för att information om medarbetarna samt eventuella foton ska läsas in automatiskt.

Fördelar med smartID

Nedan följer 5 fördelar att dra nytta av genom att använda ett SmartID inom din verksamhet.

1. Minskat administrativt arbete

Som tidigare nämnt innebär denna typ av id kort för företag mindre administration tack vare att medarbetarna själva kommer kunna beställa sina kort och ansöka om rätt behörighet. Personuppgifterna laddas in direkt från det egna personalsystemet, även bild om det finns tillgängligt. Beställningen skickas sedan till den person som är berättigad ett godkännande på företaget och själva kortet kan sedan produceras antingen internt eller genom en extern kortfabrik.

2. Förbättrad säkerhet


Ett SmartID kan kopplas till ert passersystem och/eller företagets HR-system, vilket medför en högre säkerhet på arbetsplatsen. Det underlättar processen att se vem som har behörighet för ett kort, men gör det också möjligt att ha större kontroll över de passersystem som finns tillgängliga.

3. Enhetlig process för behörighetskontroll


När ditt företag väljer att investera i SmartID erbjuds ni en enhetlig process för behörighetskontroll, men också för själva produktionen och beställningen av era nya ID-kort. Med en automatiserad process kan ni följa beställningen från start till leverans.

4. Förenklad verksamhet


I och med att personalen själva kommer kunna lägga beställningar på ett ID-kort kommer arbetsuppgifterna förenklas betydligt. Uppgifterna förs in automatiskt från personalsystemet och rätt person kommer att kunna avgöra om personen ifråga är berättigad den behörighet hen ansökt om.

5. Ett kostnadseffektivt val


Ett SmartID kommer alltså till skillnad från klassiska ID-kort för företag att minska administrationen, öka flexibiliteten och bidra till en säkrare och enklare hantering. Det gör att ditt företag kan spara både tid och pengar i det långa loppet som i stället kan läggas på något annat.

Anlita ett företag för ID-kortshantering till din verksamhet


Kontakta Coor för beställning av företags id kort (eller för att sätta ihop ett förslag på upplägg och pris) och låt din verksamhet dra nytta av fördelar som:

  • Ökad säkerhet
  • Enkel hantering
  • Spara tid och pengar

Läs gärna mer om hur de kan optimera er arbetsplats ytterligare under Coor My Workplace.