Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Lokalvårdare | Coor

Skräddarsydd kontorsstädning – 7 fördelar

Coor erbjuder skräddarsydda helhetslösningar för kontorsstädning, antingen som en integrerad fastighetstjänst, eller enskild service. Vi besitter både kompetensen och erfarenheten att åta oss alla typer av uppdrag för både små som stora företag inom alla typer av branscher.

Med Coors städfirma i Stockholm, Sverige och runt om i övriga Norden får du prisvärd kontorsstädning, anpassad efter ditt kontors förutsättningar.

Fördelar med professionell kontorsstädning

Med Coors professionella kontorsstädning kan du förvänta en rad fördelar som gynnar dig, ditt företag såväl som dina anställda.

1. Färre sjukdagar

Att förlora värdefull arbetstid på grund av sjukdom kan orsaka stora problem för din verksamhet gällande allt från försäljning, till produktion och leverans. Detta gäller framförallt för större företag med en stor arbetskår där baciller och virus lätt sprider sig.

Med vår pålitliga och professionella lösning för kontorsstädning i Stockholm, Sverige och runt om i övriga Norden kan du se till att smittspridning reduceras och hålls på en hanterbar nivå. Rena ytor och luft räcker långt när det kommer till att förhindra att dina anställda utsätter sig själva eller andra för bakterier och baciller.

2. Säkrare och mer hälsosam arbetsplats

Vår professionella kontorsstädning gör även din arbetsplats säkrare att vistas på. Vare sig det handlar om att använda miljövänliga städprodukter, eller avlägsna allergener i luften så kommer hälsan på ditt kontor att förbättras. Förutom det innebär även rena golv och en mer strukturerad miljö en reducerad risk för olyckor.

3. Ökad produktivitet hos anställda

När en person mår bra och är säkra, så presterar de även bättre. Detta kanske uppfattas som simpelt, men det är en betydande fördel att överväga när du funderar på att implementera kontorsstädning en gång i veckan eller månaden i din verksamhetsplan.

4. Skapa ett bra första intryck

Om kunder regelbundet har vägarna förbi din fastighet är du väl medveten om hur viktigt det första intrycket är - för i slutändan får du bara ett. Ett rent och organiserat kontor är avgörande för att skapa ett positivt första intryck hos dina kunder, såväl som skapa en professionell arbetsmiljö när nyanställda visas runt på kontoret.

Vår tjänst kontorsstäd ser till att luften i ditt kontor luktar bra, att alla papperskorgar är tömda, damm och smuts avlägsnas, och att korridorer, mötesrum, väggar, golv och tak är sprakande rena.

5. Ökad moral och entusiasm

Att vara stolt över sin arbetsplats har en stor påverkan på ens moral. Ett helt och rent kontor kommer generellt generera mer entusiasm hos de anställda än om kontoret vore smutsigt och stökigt. Gladare anställda och imponerade kunder kommer att prata gott om ditt företag som leder till nya möjligheter från personer som blivit intresserade i ditt företag på grund av goda recensioner.

6. Långsiktiga kostnadsbesparingar

Med Coors professionella kontorsstädning i Stockholm, Sverige och runt om i övriga Norden, innebär det att att dina möbler, gold, mattor och annan utrustning håller längre. Du kommer inte behöva reparera eller byta ut dem lika ofta, vilket i slutändan kan komma att spara dig tusentals kronor (eller mera) under årens lopp.

Vår kontorsstädning bör ses som en investering snarare än en kostnad för din verksamhet.

7. Mer utrymme

Renare och mer strukturerade kontor ser ofta mycker större ut. Rena ytor gör det även enklare att identifiera och uppmärksamma andra problem som bråte eller röriga miljöer. Förutom att städa innebär vår tjänst kontorsstäd även ett bra sätt att identifiera vilka saker saker du faktiskt använder och behöver, och vilka saker som egentligen bara står och samlar damm.

Pris kontorsstädning

Coor erbjuder skräddarsydda lösningar för kontorsstädning anpassade efter dina behov och fastighet. Pris för vår kontorsstädning kan variera markant beroende på vad för typ av lösning du behöver, hur stort din fastighet är, och en rad andra faktorer.

Kontakta oss direkt så hjälper vi dig att se över vad priset blir i ditt fall.

 

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.