Ett kontor i storleken av en garderob som representerar den moderna arbetsplatsen för millennials | Coor

Millennials ställer krav på en modern arbetsplats

Den som vill locka engagerade medarbetare måste tänka längre än lön och villkor. Den moderna arbetsplatsen har människan i centrum. – Silicon Valley har flyttat fram gränserna för vad vi förväntar oss av en arbetsgivare, säger Sanna Edmundsson, arbetsplatsstrateg på Coor.

”Millennials” eller "Generation Y" är personer födda runt millennieskiftet. Millennials har växt upp i en snabbt föränderlig värld med ny teknik som ritat om kartan gällande media och kommunikation samt förväntningar och prioriteringar från och på omvärlden.

Oavsett bransch utgår framgång ifrån medarbetarna. Det är de anställda på företagen och den mångfald av erfarenheter och personligheter de erbjuder som verksamheten vilar på. Därför är det också avgörande för ett ambitiöst företag att hela tiden modernisera den fysiska arbetsmiljön och skapa en kultur som människor mår bra i.

– Det finns ingen motsättning mellan företagets värdeskapande och ökat välbefinnande hos personalen. Dessa går hand i hand, säger Sanna Edmundsson.

Vad är viktigt på en arbetsplats?

Coor har märkt att arbetsplatsen har ökat i betydelse när företaget söker personal och i hur medarbetarna trivs på arbetet. I dag ställer man krav på kontor som är hållbart, modernt, främjar en god arbetsmiljö och som hjälper människor att leva ett hälsosamt liv.

– Arbetslivet har utvecklats. Och inte bara på ett positivt sätt om vi ser till samhället som helhet. Vi jobbar mer och utrymmet för återhämtning har blivit mindre, vilket inte minst märks i att allt fler drabbas av utbrändhet. Därför ökar också kraven på möjligheterna att skapa balans på arbetsplatsen, säger Sanna Edmundsson.

Det kan dels handla om att eliminera tidstjuvar som strulande teknik och onödiga möten. Istället ska vi ges möjlighet att ta paus för att låta hjärnan återhämta sig, och se till så att kroppen mår bra. Rent konkret kan det handla om att skapa möjlighet att röra sig på jobbet, till exempel genom att arbeta på en stol som du kan hålla dig aktiv på, eller än mer avancerade lösningar.

– Just nu testar vi till exempel VR-glasögon som låter din hjärna koppla av och hämta ny energi. Det är spännande att använda den tekniska utvecklingen till beteendeförändringar, men det gäller att förstå vad värdet är, för det är inte prylen i sig som är viktig. Vi har också testat saker som att arbeta sittandes på en cykelmaskin eller en stol med trampor. Det ska öka blodflödet i kroppen och till hjärnan och ge bra effekter på produktiviteten. Det är värt att testa, men vi tror mer på att låta våra kroppar och hjärnor göra en sak i taget, säger Sanna Edmundsson.

Som så mycket annat kommer många av de nya tankarna från Silicon Valley där företag som Google och Facebook gått i täten. Tanken är att skapa kontor som fokuserar på medarbetarnas upplevelse, välmående och sunda värderingar – en kultur som passar millenniegenerationen.

Detta går hand i hand med att medarbetarna ställer högre krav på att verksamheten de jobbar i, liksom arbetsplatsen, är hållbar.

– Fokus har skiftat från gröna byggnader och avfallshantering till delningsekonomiska diskussioner som till exempel co-working, aktivitetsbaserade arbetsplatser och en hållbar förvaltning.

På Coor drivs förändringsprojekten så alla på arbetsplatsen involveras. Målet är att skapa ett brett engagemang. Men Sanna Edmundsson betonar att förändringar inte kan genomföras som ett isolerat projekt.

– Det är viktigt att se på det som en process. Det är när en fungerande process finns på plats, som tar hand om förändringsbehov över tid, som man verkligen kan tala om en hållbar arbetsplats.